Minął Tydzień: Chciał wysadzić w powietrze blok przy Stalmacha

Zobacz jak Minął Tydzień w Mysłowicach

Zobacz również:
Trwają przygotowania planu miejscowego dla Morgów