Filia biblioteczna w Kosztowach przygotowała cykl zajęć dla dzieci pod hasłem „Z książką przez stulecia”.

Na pierwszym spotkaniu dotyczącym Mezopotamii – najstarszej cywilizacji powstałej w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną „Historia pisma”, ukazującą jak kształtowało się słowo pisane od czasów prehistorycznych aż do współczesności, poznali najistotniejsze informacje dotyczące Mezopotamii, a także historię powstania pisma klinowego stworzonego przez Sumerów.

Podczas zajęć plastycznych wykonali tabliczki plastelinowe na wzór glinianych, poznały historię Babilonu, wysłuchały legend pochodzących z mitologii sumeryjskiej i irańskiej. Na zajęciach plastycznych wykonały plakat „Wiszące ogrody Semiramidy”, plakat przedstawiający starożytną budowlę Babilonu – Bramę Isztar, wzniesioną przez króla Nabuchodonozora II poświęconą bogini Isztar oraz jej wizerunek.

Podczas ostatniego spotkania uczestnicy bawili się w plenerze przed biblioteką, grając w piłkę lub rozwiązując krzyżówki i rebusy

reklama