fot.arch.itvm

31 lipca zakończył się nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Pomysłów nie brakowało i do urzędu miasta wpłynęło aż 14 propozycji zadań na łączną kwotę ponad 900 tys. zł. Decyzja o tym, które z nich spełniają wymagania formalne i będą realizowane w przyszłym roku, zapadnie na początku IV kwartału.

Wraz z końcem lipca zakończył się termin składania wniosków o inicjatywę lokalną. Jednak to nie koniec działania. W ciągu 30 dni wydział rozwoju miasta wstępnie zweryfikuje złożone propozycje pod kątem ich terminowości oraz prawidłowości wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Następnym krokiem będzie powołanie zespołu ds. inicjatywy lokalnej, który dokona szczegółowej analizy złożonych propozycji.

Mieszkańcy i organizacje pozarządowe mieli wiele pomysłów na zmianę swojej okolicy. Wśród złożonych wniosków zaproponowano między innymi zadania z obszaru sportowo-rekreacyjnego, zagospodarowanie i modernizację terenów i placów zabaw, stworzenie pracowni multimedialnej czy też studia dziennikarsko-filmowego. Zaproponowane zadania dotyczyły również organizacji charytatywnego jarmarku i obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, stworzenia gier podwórkowych, budowy piramidy linowej czy promocji idei wolontariatu.

– Inicjatywa lokalna działa w Mysłowicach od 2015 roku. Polega ona na współpracy mieszkańców czy też organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta, gdzie każdy z podmiotów może zaoferować do realizacji zadania wkład finansowy, osobowy bądź rzeczowy. – informuje Kamila Szal, rzecznik mysłowickiego magistratu

W praktyce może oznaczać to, że wnioskodawca usuwa stare urządzania placu zabaw i przygotowuje teren, a Urząd Miasta przeznacza środki finansowe na zakup nowych i je montuje. W taki sposób zrealizowane zostały 3 zadania z 2015 roku: budowa placu zabaw przy ul. Różyckiego oraz przy Zespole Szkół Sportowych, a także monitoring boisk przy Gimnazjum nr 6.

Zadania z 2016 roku tj. rewitalizacja parku w dzielnicy Wesoła, budowa monitoringu w Zespole Szkół Sportowych, modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 13 są w trakcje realizacji.

Kolejny nabór wniosków odbędzie się w przyszłym roku i potrwa do 31 lipca.

Wykaz złożonych propozycji w ramach inicjatywy lokalnej

Lp.Nazwa zadaniaOpis zadania Kwota wskazana we wniosku
1Charytatywny Jarmark Wielkanocny i Śniadanie WielkanocneOrganizacja jarmarku oraz śniadania wielkanocnego w dzielnicy Bończyka dla osób samotnych i potrzebujących13 950,00
2Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8Modernizacja ogrodu i placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 polegająca na uporządkowaniu terenu pod plac zabaw, demontaż uszkodzonych urządzeń, montaż nowych urządzeń84 030,00
3Tradycja a nowoczesność czyli jak ciekawie spędzić wolny czasStworzenie w szkole i na boisku przy Szkole Sportowej gier podwórkowych (młynka, koła olimpijskiego, szachownicy itp.)23 000,00
4
Bezpieczny Uśmiech DzieckaOrganizacja obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym poprzez uświadomienie dzieciom i młodzieży zasad bezpiecznej zabawy17 500,00
5Program zwiększenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia dla społeczności lokalnej, realizowanych w ramach działalności OSP w MysłowicachSzkolenia OSP (kadry zarządzającej oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych) następnie przekazanie zdobytej wiedzy mieszkańcom74 580,00
6Budowa placu zabaw przy ul. Brzezińskiej 55 (Porcelana)Wykonanie placu zabaw z huśtawką, piaskownicą zjedżalnią oraz innymi elementami małej architektury30 000,00
7Pogromcy Bazgrołów – Brzęczkowice Estetyczna Dzielnica, zamolowanie bezgrołów na pomniku czołgistów wraz z piknikiem dla mieszkańcówZamalowanie bazgrołów na symbolu Brzęczkowic czyli pomniku czołgistów oraz organizacja pikniku5 300,00
8Budowa piramidy linowej na placu zabaw w BrzęczkowicachWykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół z oddziałem integracyjnym w Brzęczkowicach.38 500,00
9Tajemniczy Ogród – Łączymy pokoleniaZagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11 poprzez wyposażenie w urządzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjne w tym czytelniczej (tzw. idea bookcrossingu)19 440,00
10Pracownia multimedialnaRemont sali szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14, zakup mebli oraz zestawów komputerowych26 000,00
11Promocja i organizacja wolontariatuAkcja ma na celu zachęcić do idei wolontariatu poprzez prelekcje edukacyjne w placówkach szkolnych, kampanię społeczną oraz konferencję29 200,00
12Studio dziennikarsko-filmowe przy I LOStworzenie w osobnym, wydzielonym pomieszczeniu studia dziennikarsko-filmowego oraz wyposażenia go w podstawowy sprzęt umożliwiający realizację materiałów filmowych i dziennikarskich20 512,50
13Remont ul. Szabelniana w Mysłowicach stanowiącej drogę dojazdową do kąpieliska „Hubertus”Remont ulicy Szabelnia od skrzyżowania z ul. Ostrogórską do bramy kąpieliska „Huberus”500 000,00
14Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń kalenistycznych street workout w dzielnicy Stare MiastoPoprawa sprawności fizycznej mieszkańców poprzez doposarzenie obecnej siłowni sreet workaut przed blokiem ul. Kołłątaja 1424 580,00
reklama