Strażacy uczcili święto swojego patrona – Floriana. Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się mszą św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo odprawił dziekan dekanatu mysłowickiego ks. Krzysztof Kasza, który zwrócił uwagę na codzienny trud pracy strażaków oraz podziękował im za chęć niesienia pomocy i gotowość do poświęceń w imię ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Po mszy, przy akompaniamencie orkiestry OSP Dziećkowice, strażacy, ich rodziny, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście udali się na plac przy komendzie, aby dalej świętować.

Obchody Dnia Strażaka w Mysłowicach to czas odznaczeń i awansów na wyższe stopnie zawodowe – Tradycyjnie już od kilku lat oficjalne uroczystości związane z obchodami naszego patrona rozpoczynamy od odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie zawodowe. Nie inaczej jest również w tym roku – relacjonuje st. bryg. Krystyn Bebło, Komendant KM PSP w Mysłowicach.

To również okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień wspierają mysłowickich pożarników. Do grona takich osób należy Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbieta Bieńkowska, którą w ramach uznania za długoletnią współpracę uhonorowano kordzikiem strażackim.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako główny rozdzielca pieniędzy unijnych ale również pewnej części środków krajowych, juz wielokrotnie udowodniło, że straż pożarna nie tylko nasza mysłowicka może liczyć na wsparcie z naszej strony. Strażacy to grupa zawodowa, która cieszy się największym zaufaniem społecznym i tym bardziej wdzięcznie przyznaje się im środki .- wyjaśniła minister Bieńkowska.

Honorowy Kordzik Strażacki trafił również do rąk prezydenta Edwarda Lasoka. Odznaczenie jest wyrazem zadowolenia płynącego z owocnej współpracy pomiędzy magistratem a mysłowicką komendą oraz podziękowaniem za przychylność i pomoc w stworzeniu Zintegrowanego Centrum Ratownictwa, które od początku roku działa na terenie Mysłowic.

Nasza dobra współpraca datuje się już od lat. Odkąd piastuję urząd prezydenta myślę, że wspólnie z komendantem udało nam się dużo zdziałać w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy tą dobrą współpracę rozwijać. – mówił prezydent Edward Lasok.

Oprócz państwowej straży pożarnej na terenie Mysłowic działają również jednostki ochotnicze oraz funkcjonujące w ich ramach młodzieżowe drużyny pożarnicze. Od kilku lat na rzecz strażaków ochotników, pełniąc funkcję wiceprezesprezesa zarządu OSP w Mysłowicach działa radny Antoni Zazakowny. – Staram się aby nasi ochotnicy mogli pracować w godziwych warunkach i na odpowiednim sprzęcie. Należy podkreślić fakt, że życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne dlatego pieniędzy na utrzymanie zarówno państwowych jak i ochotniczych straży nigdy dość. – podkreślał Antoni Zazakowny.

W gronie odznaczonych znalazł się również komendant Krystyn Bebło, któremu decyzją Prezydium Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przyznano Złoty Znak Związku.

Umundurowani, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, gotowi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Jakie cechy powinny ich wyróżniać? – Nasza służba wymaga bardzo dużego zaangażowania nie tylko fizycznego ale również psychicznego. To również umiejętność walki ze swoimi słabościami, stresem oraz nerwami, które trzeba umieć opanować ratując ludzie zdrowie i życie. To wszystko trzeba wypracować. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień, to wiele lat pracy, ćwiczeń nad sobą i doskonalenia swoich umiejętności. – wyjaśniał st. kpt. Wojciech Chojnowski, rzecznik KM PSP w Mysłowicach.

Podczas świętowania strażakom i zaproszonym gościom przygrywała kapela góralska z Białego Dunajca. Nie zabrakło również tradycyjnej strażackiej grochówki, kiełbasek, krupnioków oraz przekąsek.

{mp4remote}/images/itvm/2013/05/strazaki.mp4{/mp4remote}
REKLAMA