reklama

Lutowa sesja Rady Miasta Mysłowice – audiowideo zapis obrad

|
Za nami lutowa sesja Rady Miasta Mysłowice, której głównym tematem było bezpieczeństwo. Zobacz zapis obrad.http://www.youtube.com/watch?v=7QZZC44EU6g

Wrześniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
W czwartek 25 września w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice odbyła się sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez radę sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mysłowice z I półrocze 2014 roku. ...

Listopadowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
W czwartek 26 listopada w mysłowickim magistracie odbyła się listopadowa sesja zwyczajna. Zobacz pełen zapis audiowideo z obrad i dowiedz się nad czym debatowali radni.http://www.youtube.com/watch?v=xI8xo7Okexc

Grudniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
We wtorek 22 grudnia w mysłowickim magistracie odbyła się ostatnia w tym roku sesja zwyczajna, podczas której radni podjęli wiele ważnych dla miasta decyzji. Obrady rozpoczęły się od uchwalenia budżetu miasta na...

Lutowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
Obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez nową radną Agatę Kansy. Zasiadła ona w radzie po tym, jak mandat radnego złożył powołany na funkcję drugiego zastępcy prezydenta Bernard Pastuszka. Następnie zaprezentowana została ocena...

Za nami marcowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
Podczas marcowej sesji mysłowiccy radni podjęli wiele ważnych dla miasta decyzji. W naszej stałej zakładce prezentujemy wideozapis obrad. Marcowa sesja rozpoczęła się od zaprezentowania gospodarki odpadami komunalnymi – stanu aktualnego i perspektyw na...

Kwietniowa sesja mysłowickiej rady miasta

|
Kwietniowa sesja oprócz standardowego pakietu projektów uchwał, obfitowała w sprawozdania z realizacji, aż pięciu programów zrealizowanych przez miejskie jednostki oraz UM w 2014 roku. Obrady rozpoczęły się od wycofania z programu spornych punktów....

Majowa sesja Rady Miasta

|
Podczas majowej sesji Rady Miasta Mysłowice, mysłowiccy radni podjęli wiele ważnych dla naszego miasta uchwał. Rada Miasta przyjęła roczne sprawozdania finansowe: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Mysłowickiego Ośrodka Kultury, Muzeum Miasta Mysłowice oraz miejskiego Szpitala...

Poręczenie 3,5 milionowego kredytu dla Szpitala nr 2

|
Majowe obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Kierownika Kancelarii Prezydenta Miasta Wojciecha Króla sprawozdania z realizacji programu współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w minionym roku. Podczas tego wystąpienia obecni na Sali obrad...

Sierpniowa sesja rady Miasta Mysłowice

|
Sierpniowe obrady rozpoczęły się od zaprezentowania stanu zaawansowania prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez miasto Mysłowice. Zostały w nim przedstawione projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych oraz krajowych. Radni w formie uchwały...