reklama

Sierpniowa sesja rady Miasta Mysłowice

|
Sierpniowe obrady rozpoczęły się od zaprezentowania stanu zaawansowania prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez miasto Mysłowice. Zostały w nim przedstawione projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych oraz krajowych. Radni w formie uchwały...

Nowa Rada Miasta zaprzysiężona

|
W poniedziałkowe popołudnie w Urzędzie Miasta Mysłowice odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja nowej Rady Miasta Mysłowice, którą zwołał Komisarz Wyborczy. Radni złożyli ślubowania i od tego czasu mogą wykonywać swój społeczny mandat. W...

Majowa sesja Rady Miasta

|
Podczas majowej sesji Rady Miasta Mysłowice, mysłowiccy radni podjęli wiele ważnych dla naszego miasta uchwał. Rada Miasta przyjęła roczne sprawozdania finansowe: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Mysłowickiego Ośrodka Kultury, Muzeum Miasta Mysłowice oraz miejskiego Szpitala...
video

Trwa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
W mysłowickim magistracie trwa sesja mysłowickiej rady miasta. Oglądaj na żywo przebieg obrad.

Lutowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
Obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez nową radną Agatę Kansy. Zasiadła ona w radzie po tym, jak mandat radnego złożył powołany na funkcję drugiego zastępcy prezydenta Bernard Pastuszka. Następnie zaprezentowana została ocena...

Wrześniowa Sesja Rady Miasta

|
Wrześniowe obrady rozpoczęły się od miłej uroczystości przekazania nowego radiowozu oznakowanego mysłowickiej komendzie policji. Kluczyki do nowego pojazdu zostały przekazane przed urzędem miasta na ręce pierwszego zastępcy podinsp. Dariusza Półtoraka. Głównym tematem sesji...

Wrześniowe emocje sesyjne

|
Nazwanie ronda im. „Górników KWK Mysłowice”, próba przekształcenia formy działania MOSiR–u, finanse miasta oraz problem z usunięciem barszczu Sosnowskiego to tematy, które były przedmiotem obrad wrześniowej sesji. Emocji i politycznych gestów nie zabrakło, co...

Styczniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
W ostatni czwartek stycznia w magistracie odbyła się zwyczajna sesja Rady Miasta Mysłowice, podczas której radni podjęli wiele ważnych dla miasta decyzji. Obrady rozpoczęły się od zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w...

Grudniowa sesja: budżet rozwoju przyjęty

|
Jeszcze przed przedstawieniem projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, radny Piotr Oślizło wystąpił w imieniu klubu PiS z wnioskiem o wycofanie tego projektu. Na taki bojkot budżetu nie zgodzili się radni...