reklama
video
OGLĄDAJ OBRADY NA ŻYWO

Czerwcowa sesja absolutoryjna

|
W Urzędzie Miasta Mysłowice trwa sesja absolutoryjna. Oglądaj obrady na żywo. https://www.youtube.com/watch?v=edo24R0fszU

Lutowa sesja Rady Miasta Mysłowice – audiowideo zapis obrad

|
Za nami lutowa sesja Rady Miasta Mysłowice, której głównym tematem było bezpieczeństwo. Zobacz zapis obrad.http://www.youtube.com/watch?v=7QZZC44EU6g

Wrześniowa Sesja Rady Miasta

|
Wrześniowe obrady rozpoczęły się od miłej uroczystości przekazania nowego radiowozu oznakowanego mysłowickiej komendzie policji. Kluczyki do nowego pojazdu zostały przekazane przed urzędem miasta na ręce pierwszego zastępcy podinsp. Dariusza Półtoraka. Głównym tematem sesji...

Kwietniowa sesja mysłowickiej rady miasta

|
Kwietniowa sesja oprócz standardowego pakietu projektów uchwał, obfitowała w sprawozdania z realizacji, aż pięciu programów zrealizowanych przez miejskie jednostki oraz UM w 2014 roku. Obrady rozpoczęły się od wycofania z programu spornych punktów....

Październikowe obrady Rady Miasta Mysłowice

|
Ostatniego dnia października w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice odbyła się sesja zwyczajna. Porządek obfitował w liczne i trudne tematy, co skutkowało tym, że sesja trwała do późnych godzin wieczornych. W niektórych punktach radni...

Grudniowa sesja: budżet rozwoju przyjęty

|
Jeszcze przed przedstawieniem projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, radny Piotr Oślizło wystąpił w imieniu klubu PiS z wnioskiem o wycofanie tego projektu. Na taki bojkot budżetu nie zgodzili się radni...

Wrześniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
W czwartek 25 września w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice odbyła się sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez radę sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mysłowice z I półrocze 2014 roku. ...

Styczniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
W ostatni czwartek stycznia w magistracie odbyła się zwyczajna sesja Rady Miasta Mysłowice, podczas której radni podjęli wiele ważnych dla miasta decyzji. Obrady rozpoczęły się od zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w...

Za nami marcowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
Podczas marcowej sesji mysłowiccy radni podjęli wiele ważnych dla miasta decyzji. W naszej stałej zakładce prezentujemy wideozapis obrad. Marcowa sesja rozpoczęła się od zaprezentowania gospodarki odpadami komunalnymi – stanu aktualnego i perspektyw na...

Czerwcowa sesja Rady Miasta Mysłowice

|
Czerwcowa sesja Rady Miasta rozpoczęła się od jednego z najważniejszych głosowań – bezwzględna większością głosów radni podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium prezydentowi Edwardowi Lasokowi, co oznacza pozytywne ocenienie wykonania budżetu Mysłowic przez prezydenta. ...