Jaka kultura powinna być oferowana mieszkańcom Mysłowic? Jakie są oczekiwania i potrzeby, co należałoby zmienić, a co powinno pozostać takim, jakie jest? Między innymi o tym dyskutowali uczestnicy otwartej debaty w MOK-u, która w całości poświęcona była kulturze w naszym mieście.

Jak się okazuje, spojrzeń na kulturę w Mysłowicach może być tak wiele, jak wielu jest mieszkańców. Udowodnili to goście spotkania, którzy postanowili włączyć się do dyskusji.

– Naprawdę trzeba podziękować za różnorodność wypowiedzi, za różnorodne spojrzenia na kulturę. Właśnie o to w tej debacie chodziło by przy tworzeniu strategii kulturalnej dla miasta, byśmy poznali jak najwięcej opinii mieszkańców i ludzi spoza Mysłowic, którzy pokażą swój punkt widzenia – mówi prezydent Edward Lasok

Prelegentami debaty byli prezydent Edward Lasok, radny Tomasz Wrona, prezes stowarzyszenia poMysłowi Jacek Duda oraz dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast, która z mysłowiczanami podzieliła się swoim bogatym doświadczeniem i spostrzeżeniami.

Choć debata odbyła się w Mysłowickim Ośrodku Kultury, rozmawiano nie tylko o działaniach tej instytucji, ale także o roli Muzeum Miasta Mysłowice, czy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Filie w każdej z dzielnic, czy może silne, nowoczesne ośrodki centralne? Działalność jak do tej pory, czy może inne propozycje dla różnych grup mysłowiczan? Pytań i opinii było wiele. Wśród wielu tematów poruszono także kwestie promocji wydarzeń i dotarcia z ofertą do jak najszerszego grona mysłowiczan.

Poniedziałkowego wieczoru poruszono także temat tego, z jaką inicjatywą wychodzą instytucje, co proponują mieszkańcom, a co z drugiej strony co mysłowiczanom chcą zaoferować sami mieszkańcy, którzy mają swoje pomysły na kulturę w mieście.

– Myślę że to spowoduje lepszy klimat wokół naszej kultury, gdzie my, osoby działające by złożyć jakąś ofertę mieszkańcom, jak i mieszkańcy którzy sami mogą składać swoje oferty, żebyśmy wszyscy byli z nich zadowoleni – mówi radny Tomasz Wrona

Debata była kolejnym elementem, który przyczyni się do powstania ważnego dokumentu – Strategii Kultury dla miasta Mysłowice. Jak przypomniano, zainteresowani pracami nad jej przygotowaniem mogą wziąć udział w spotkaniu specjalnej komisji, która regularnie spotyka się w magistracie.

– Rzeczywiście problem polega na tym, by odnaleźć się w mnogości punktów widzenia, żeby z tak wielu różnych pomysłów, z tak wielu różnych recept na kulturę, z tak wielu różnych preferencji kulturalnych, doprowadzić do powstania dokumentu, który będzie to wszystko zbierał i czynił zadość przynajmniej jakiejś części tych punktów widzenia. Jeśli to udałoby się spełnić w tej strategii, to myślę że będzie dobrze. A pamiętajmy, że wszyscy którzy byli tutaj na sali, podkreślali że przygotowanie strategii kultury jest niezbędne – mówi Artur Madaliński, dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury

Debata, jaka odbyła się w Mysłowickim Ośrodku Kultury udowodniła, że mysłowiczanie chcą o kulturze rozmawiać i mają swoje oczekiwania co do jej kształtu.

reklama