Szkoła Podstawowa nr 9 w Mysłowicach po raz drugi przyłączyła się do akcji „Listy dla Ziemi” zainicjowanej przez Fundację Ekologiczną Arka. Kluczowym elementem było pisanie listów przez ponad 500 uczniów szkoły. Akcja została poprzedzone  lekcjami tematycznymi, w czasie których zapoznano dzieci z celami akcji oraz tematyką listów. Podczas tych zajęć wykorzystano materiały przesłane przez Fundację.W klasach I-III zajęli się tym wychowawcy natomiast w klasach IV-VI lekcje te przeprowadzili nauczyciele przyrody, którzy byli jednocześnie koordynatorami akcji.

Po otrzymaniu specjalnego papieru ekologicznego wszystkie dzieci, które 29 kwietnia były obecne w szkole  roku napisały „Listy dla Ziemi”.

– Głównym tematem listów naszych uczniów były zagadnienia związane ze spalanie śmieci w piecach domowych i tzw. niska emisja.Po napisaniu listów dzieci zabrały je do domu, by przekazać rodzicom i zachęcić ich do wspólnego wypełnienia deklaracji ekologicznych działań i ich późniejszej realizacji – mówi Joanna Bokota, nauczyciel SP9 i koordnator akcji.

Aby podkreślić wyjątkowość dnia pisania listów uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko.

– Akcja ta była świetnym przykładem łączenia pokoleń w jednym celu. Tym celem była edukacja ekologiczna i możliwość wpływu na naszą planetę. Dzieci napisały listy i w ten sposób edukowały siebie i dorosłych. Akcja pokazała, że wszyscy mamy wpływ na to co się z nią dzieje. Mamy nadzieję, że pomysły naszych uczniów znajdą odzwierciedlenie w ich rodzinnych domach i że wszystkie podjęte przez nas działania przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Mysłowic – dodaje Aleksandra Sarna, nauczyciel SP9, koordynator akcji.

reklama