Sportowa rywalizacja odbywa się nie tylko pomiędzy działającymi w Mysłowicach klubami, ale także pomiędzy szkołami. W środę w Parku Słupna odbyło się sportowe zakończenie roku szkolnego, podczas którego MOSiR zaprezentował ostateczną klasyfikację miejskich szkół w poszczególnych dyscyplinach.

– Dzisiaj podsumowaliśmy sportowe współzawodnictwo w Mysłowicach, czyli podsumowaliśmy wyniki wszystkich szkoły, które przez cały rok szkolny ze sobą rywalizowały – mówi Bartłomiej Gruchlik, dyrektor MOSiR

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy mysłowickich szkół oraz przedstawiciele władz miasta. Puchary oraz pamiątkowe dyplomy laureatom rywalizacji wręczyli prezydent Edward Lasok oraz dyrektor MOSiR Bartłomiej Gruchlik.

– Rozdaliśmy sporo dyplomów i pucharów. To cieszy, że w Mysłowicach rosną nam sportowi zawodnicy – mówi prezydent Edward Lasok

W Mysłowicach w międzyszkolnej rywalizacji wzięło udział 16 szkół podstawowych, 8 gimnazjów oraz 3 szkoły ponadgimnazjalne. Roczna rywalizacja to nie tylko walka o zwycięstwo, ale przede wszystkim edukacja sportowa pokazująca, jak ważna w życiu młodego człowieka jest aktywność fizyczna.

– Uważam, że nie liczy się miejsce – choć to dla nauczycieli i szkół jest ważne – ale liczy się sam udział. Ja się bardzo cieszę, że szkoły stratują w zawodach, które organizujemy, że chcą rywalizować – dodaje Bartłomiej Gruchlik

W czasach, gdy coraz częściej mówi się o tym, że dzieci unikają udziału w zajęciach wychowania fizycznego tym bardziej należy docenić wysiłek pedagogów, którzy wiele wysiłku wkładają w to, by dzieci i młodzież nie tyle uczestniczyły w zajęciach, a do tego czerpały radość ze sportowej rywalizacji.

W tym roku dyrektor MOSiR postanowił wyróżnić dwóch dyrektorów, Leszka Filarskiego oraz Piotra Kasperskiego, którzy mocno angażują się w sportową rywalizację mysłowickich szkół.

Kategoria I – szkoły podstawowe

końcowe klasyfikacje generalne szkół podstawowych za rok szkolny 2016/2017 przedstawiają się następująco:

     w rywalizacji dziewcząt

 • 1 miejsce – SP nr 1                 – 96 pkt.
 • 2 miejsce – SP ZSS               – 96 pkt.
 • 3 miejsce – ZS-P nr 2 (SP 12)- 88 pkt.
 • 4 miejsce   – ZS-P nr 1 (SP 6)   – 78 pkt.
 • 5 miejsce   – SP nr 14              – 78 pkt.
 • 6 miejsce   – SP nr 9               – 72 pkt.
 • 7 miejsce   – SP nr 15             –  69 pkt.
 • 8 miejsce   – SP nr 13             –  65 pkt.
 • 9 miejsce   – SP nr  3             –  62 pkt.
 • 10 miejsce – SP nr 16             –  57 pkt.
 • 11 miejsce – ZS-P nr 3 (SP 11)-  46 pkt.
 • 12 miejsce – SP nr 5              –  39 pkt.
 • 13 miejsce – SP nr 2              –  36 pkt.

SP nr 7,  ZS nr 1 (SP nr 10) i ZS-P nr 4 (SP 17) – nie zostały klasyfikowane (brały udział tylko w trzech dyscyplinach dziewcząt)

w rywalizacji chłopców

 • 1 miejsce         – SP nr 1                  – 114 pkt.
 • 2 miejsce         – SP ZSS                       – 108 pkt.
 • 3 miejsce         – ZS-P nr 2 (SP nr 12)        – 102 pkt.
 • 4 miejsce           – ZS-P nr 1 (SP nr 6)   –   98 pkt.
 • 5 miejsce           – SP nr 15                  –   93 pkt.
 • 6 miejsce           – SP nr 2                   –   82 pkt.
 • 7 miejsce           – SP nr 3                   –   81 pkt.
 • 8 miejsce           – SP nr 13                  –   75 pkt.
 • 9 miejsce            – ZS-P nr 3 (SP nr 11)  –  68 pkt.
 • 10 miejsce         – SP nr 14                 –  61 pkt.
 • 11 miejsce          – SP nr 9                  –  56 pkt.
 • 12 miejsce         – ZS-P nr 4 (SP nr 17) – 50 pkt.
 • 13 miejsce         – SP nr 5                  –  48 pkt.
 • 14 miejsce        – SP nr 16                 – 47 pkt.
 • 15 miejsce         – ZS nr 1 (SP 10)      – 41 pkt.
 • 16 miejsce          – SP nr 7                – 23 pkt.

Kategoria II – szkoły gimnazjalne

w rywalizacji  d z i e w c z ą t

 • 1 miejsce – Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi              – 60 pkt.
 • 2 miejsce – Gimnazjum Zespołu Szkół Sportowych                        – 54 pkt.
 • 3 miejsce – Gimnazjum nr 3 w Zespołu Szkół z Oddz. Inegracyjnymi – 44 pkt.
 • 4 miejsce   – Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół nr 1                              – 43 pkt.
 • 5 miejsce   – Gimnazjum nr 2                                                        – 35 pkt
 • 6 miejsce   – Gimnazjum nr 5                                                        – 35 pkt.
 • 7 miejsce   – Gimnazjum nr 6                                                        – 33 pkt.
 • 8 miejsce   – Gimnazjum Dwujęzyczne Zespołu Szkół Ogólnokształ.     – 29 pkt.

– Publiczne Gimnazjum Jezuitów – brały udział jedynie w dwóch dyscyplinach (sztafetowych biegach przełajowych i siatkówce halowej) – stąd  nie mogły być klasyfikowane.

 w rywalizacji  c h ł o p c ó w

 • 1 miejsce – Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi              – 68 pkt.
 • 2 miejsce – Gimnazjum nr 3 Zespołu Szkół z Oddz. Integracyjnymi           – 68 pkt.
 • 3 miejsce – Gimnazjum Zespołu Szkół Sportowych                     – 56 pkt.
 • 4 miejsce   – Gimnazjum Dwujęzyczne Zespołu Szkół Ogólnokształ.     – 48 pkt.
 • 5 miejsce   – Gimnazjum nr 5                                                        – 45 pkt.
 • 6 miejsce   – Gimnazjum nr 6                                                      – 37,5 pkt.
 • 7 miejsce   – Gimnazjum nr 2                                                        – 37 pkt.
 • 8 miejsce   – Gimnazjum nr 4  Zespołu Szkół nr 1                             – 27 pkt.
 • 9 miejsce   – Publiczne Gimnazjum Jezuitów                                     –  8 pkt.

Kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne

w rywalizacji  d z i e w c z ą t

 • 1 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące ZSO                             – 40 pkt.
 • 2 miejsce – II Liceum Ogólnokształcące                                         – 28 pkt.
 • 3 miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego        – 24 pkt.

w rywalizacji  c h ł o p c ó w

 • 1 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące ZSO                             – 50 pkt.
 • 2 miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego        – 47 pkt.
 • 3 miejsce – II Liceum Ogólnokształcące                                  – 33 pkt.

 

 

REKLAMA