Sztafetowe  biegi  przełajowe  tradycyjnie już inaugurują w każdym nowym roku szkolnym rywalizację sportową mysłowickich szkół wszystkich szczebli. Przebiegały one w  dniach:  25 (szkoły podstawowe),  26 (szkoły gimnazjalne) i 27 (szkoły ponadgimnazjalne) września br., a zawody odbyły się na trasach biegowych  MOSiR-u  przy  ul. Promenada.  Każda  szkoła  miała  prawo zgłosić do zawodów   swoje  reprezentacje  złożone  z  sześciu  dziewcząt  i  sześciu  chłopców.   Dziewczęta  wszystkich szczebli nauczania miały do pokonania miały dystans 800 metrów; chłopcy szkół podstawowych i gimnazjalnych – 1000 metrów, a licealiśći – aż 1 500 metrów. Szkolne zespoły rywalizowały nie tylko o puchary, medale i piłki do gier zespołowych (nagrody dla czołowych sztafet z przeznaczeniem do użytkowania w szkole), ale również o prawo udziału w zawodach rejonowych, które planowane są 10 października br. także przy Promenadzie. Walczyć w nich będą po dwie najlepsze szkolne reprezentacje Mysłowic i Katowic wszystkich kategorii. A w mysłowickich zawodach najlepiej spisały się obie reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 1 z Wielkiej Skotnicy, I Liceum Ogólnokształcącego oraz dziewczęce sztafety Zespołu Szkół Sportowych i obie sztafety Gimnazjum nr 5 z Wesołej, gdyż zespoły tych szkół w komplecie wywalczyły awans do zawodów rejonowych.

Oprócz w/w czterech szkół, prawo udziału w rywalizacji z najlepszymi katowickimi szkołami zapewniły sobie jeszcze następujące reprezentacje: chłopięce z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (dawna SP 6 w Brzęczkowicach), z Gimnazjum nr 3 (Brzęczkowice) i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Górka) oraz dziewczęca sztafeta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Bończyka.  W przypadku zajęcia pierwszego miejsca w zawodach rejonowych przez któryś z w/w zespołów – czego im wszystkim już teraz życzymy – nagrodą jest występ w finałach wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych, które odbędą się 23 października br. w Rudzie Ślaskiej. Wtedy rywalizacja będzie jeszcze trudniejsza, gdyż tam przyjdzie im się zmierzyć z pozostałymi 15 najlepszymi szkolnymi ekipami Śląska (w każdej kategorii i grupie nauczania,  wystąpią  tylko zwycięzcy każdego z 16 rejonów naszego województwa) .
 
I.     S Z K O Ł Y    P O D S T A W O W E         –  25 września 2013 r.
 

        W zawodach uczestniczyło 11 mysłowickich szkół  podstawowych.
 
         a)  d z i e w c z ę t a  –   6  x  800  metrów    
 
 
        Zajęte miejsce   Nazwa – nr szkoły       Uzyskany czas łączny sztafety
 
                1.      SP nr 1             18 min. 58 sek.
                2.      SP  ZSS            19 min. 25 sek.
                3.     SP nr 9              19 min. 48 sek.
                4.     SP nr 15            20 min. 21 sek.
                5.     SP nr 16            20 min. 43 sek.
                6.     SP nr 2              21 min. 13 sek.
                7.     SP nr 7              21 min. 23 sek.
                8.     ZS-P nr 2 (SP 12)       21 min. 30 sek.
                9.     SP nr 17            22 min. 22 sek.
                10.    ZS-P nr 3 (SP 11)       22 min. 47 sek.
                11.    SP nr 7              23 min. 35 sek.
                              
 
      b)   c h ł o p c y   –   6  x  1000  metrów
 
 
                1.      SP nr 1             24 min. 56 sek.
                2.      ZS-P nr 1 (SP 6)       25 min. 10 sek.
                3.     SP ZSS              25 min. 37 sek.
                4.     SP nr 17            26 min. 15 sek.
                5.     ZS-P nr 2 (SP 12)       26 min. 23 sek.
                6.     SP nr 2              26 min. 28 sek.
                7.     ZS-P nr 3 (SP 11)       27 min. 37 sek.
                8.     SP nr 9              27 min. 48 sek.
                        SP nr 15            27 min. 48 sek.
                10.    SP nr 7              29 min. 25 sek.
                11.    SP nr 16            29 min. 37 sek.
 
        II.   S Z K O Ł Y      G I M N A Z J A L N E  – 26 września 2013 r.
 
        a/   d z i e w c z ę t a   –  6  x  800 metrów
 
                1.      Gimnazjum ZSS         – 17 min. 59 sek.
                2.      Gimnazjum nr 5         – 18 min. 14 sek.
                3.     Gimnazjum nr 3  – 19 min.   9 sek.
                4.     Gimnazjum nr 6  – 20 min. 16 sek.
                5.     Gimnazjum nr 1  – 20 min. 20 sek.
 
        b/  c h ł o p c y  – 6  x  1000  metrów
 
                1.      Gimnazjum nr 3       – 20 min. 40 sek.
                2.      Gimnazjum nr 5       – 20 min. 46 sek.
                3.     Gimnazjum ZSS  – 20 min. 58 sek.
                4.     Gimnazjum nr 1  – 21 min. 10 sek.
                5.     Gimnazjum nr 4  – 21 min. 35 sek.
                6.     Gimnazjum nr 6  – 23 min. 41 sek.
 
        III.   SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE         – 27 września 2013 r.
 

        a/  d z i e w c z ę t a    – 6  x  800  metrów
 
                1.      I  LO        – 17 min. 42 sek.
                2.      ZSP nr 3           – 18 min. 29 sek.
                3.     II  LO                – 18 min. 54 sek.       
 
        b/  c h ł o p c y  –  6  x  1 500  metrów
 
                1.      I  LO        – 39 min. 16 sek.
                2.      ZSP nr 1           – 40 min. 24 sek.
                3.     II LO         – 40 min. 29 sek.       
 
  Składy osobowe szkolnych reprezentacji, które zajmując pierwsze , bądź drugie miejsca w zawodach miejskich, wywalczyły awans do zawodów rejonowych:
 
        A/  Szkoła Podstawowa nr 1    
 
        dziewczęta: Andrzejewska Paulina, Łużniak Marta, Jankowska Aleksandra,                 Jędrzejewska Julia, Kurek Natalia i Żurek Justyna.
 
        chłopcy:    Czarnecki Dawid, Demitraszek Michał, Dziadosz Jakub, Kupich
                Michał, Rossa Patryk i Urbański Andrzej.
 
        B/  I  Liceum Ogólnokształcące
                       
        dziewczęta: Huzior Natalia, Klinke Alicja, Rosikoń Katarzyna, Sołtysiak
                Patrycja, Świtała Justyna i Wróbel Katarzyna.
 
        chłopcy:    Drybczewski Bartłomiej, Fabryczny Michał, Mazur Mateusz,
                Paradowski Wiktor, Sikora Jacek i Szczepaniak Tytus.
 
        C/  Gimnazjum nr 5
 
        dziewczęta: Białousow Olga, Cebrat Paulina, Hajduga Martyna, Kula
                Karolina, Langer Agnieszka i Stanek Weronika.
 
        chłopcy:    Bożek Patryk, Chwałek Mikołaj, Cichoń Szymon, Heretyk Jakub,               Orzełek Dominik i Wasyl Marek.
 
        D/  Zespół Szkół Sportowych
       
        dziewczęta szkoły podstawowej: Garbiec Paulina, Gasz Alicja, Hajduk Ola,
                Grzesińska Zuzanna, Karlińska Paulina i Kozioł Zuzanna.   
 
        gimnazjalistki: Kasperkiewicz Monika, Leszczyńska Natalia, Pałka Natalia,
                Płodzień Sandra, Sawicka Paulina i Żuradzka Natalia.
 
        E/  chłopcy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1:
 
                Gemborys Szymon, Hałądus Sebastian, Kurdziel Maciej,
                Roik Filip, Sier Patryk i Trzop Mateusz.
 
        F/  chłopcy Gimnazjum nr 3:
 
                Gawęda Adam, Kolasa Przemysław, Otgonbaatar  Suldbold,
                Peukert Kamil, Prochoń Piotr i Sorek Jan.
 
        G/ dziewczęta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3:
 
                Kowalewska Dominika, Krzak Marta, Stolorz Izabela,
                Stachoń Martyna, Stachoń Natalia i Tabaka Paulina.
 
        H/ chłopcy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1:
 
                Bara Tomasz, Bogdański Adrian, Kmita Damian,
                Kucharski Mateusz, Pytlik Patryk i Soloch Patryk.
 
 
 
 

reklama