fot.arch.itvm.pl

Miesięcznik “Perspektywy” po raz kolejny przygotował Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Na liście 300 najlepszych w Polsce techników 2018 roku znalazło się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Mysłowickiej szkole grono edukacyjnych ekspertów przyznało brązowy laur.

10 stycznia w samo południe w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostały ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Jest to cieszący się ogromnym uznaniem w całym kraju ranking, którym z dumą chwalą się szkoły, które zajmują w nim czołowe miejsca.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018 to pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018, który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce oraz Ogólnopolski Ranking Techników 2018, który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

Technikum nr 3 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jako jedyna mysłowicka szkoła znalazło się na liście 300 najlepszych w Polsce techników. Szkoła zajęła 234 miejsce. Technikum w CKZiU znalazło się także na liście najlepszych techników w województwie śląskim – w tym zestawieniu technikum nr 3 zajęło 33 miejsce na 100 szkół.

Niestety na liście 500 najlepszych polskich liceów nie znalazła się żadna mysłowicka szkoła. Sukcesu nie udało się powtórzyć I Liceum Ogólnokształcącemu, które w 2015 roku zostało ujęte w tym rankingu. W tegorocznym rankingu najlepszych szkół ogólnokształcących w województwie śląskim “Kościuszko” został sklasyfikowany na 66 miejscu na 100 szkół.

W Rankingu Perspektyw wygrywają te licea i technika, które nie są nastawione na realizację starej zasady „uczyć wszystkiego wszystkich”. Uczniowie są różni, mają różne uzdolnienia, zainteresowania i plany życiowe. Szkoła średnia musi postawić sobie inne zadanie. Jest powołana do tego, by pomóc uczniom odkryć ich zdolności, a następnie pozwolić im rozwinąć skrzydła – mówi prof. Jan Łaszczyk, przewodniczący kapituły

Prace nad rankingiem były prowadzone pod nadzorem Kapituły Rankingu, której zadaniem jest ustalenie metodologii, w tym przyjęcie kryteriów i nadanie im procentowej wagi, nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdzenie i ogłoszenie ostatecznych wyników Rankingu. W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Wszystkie te grupy łączy przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

REKLAMA