Jeszcze w tym roku Polska Grupa Górnicza chce przyjąć do pracy 340 absolwentów klas o profilu górniczym ze śląskich szkół średnich. Zatrudnienie otrzymać też mają uczniowie mysłowickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Podczas spotkania z dyrektorami szkół, wiceprezes PGG ds. pracowniczych Jerzy Janczewski zapewnił, że wszyscy uczniowie klas górniczych ze szkół posiadających stosowną umowę o gwarancji zatrudnienia, dostaną pracę w kopalniach spółki.

Plan przyjęć do pracy absolwentów wynika z konieczności uzupełniania zatrudnienia – to pojawia się m.in. jako konsekwencja przechodzenia pracowników na emerytury. Współpraca ze szkołami w celu kształcenia i pozyskiwania nowych pracowników rozpoczęła się w 2004 roku, jeszcze z poprzednikiem PGG – Kompanię Węglową.

W zeszłym roku pracę otrzymało 815 absolwentów, w tym roku ma to byc 340 adeptów górnictwa.

Z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy pracowników PGG widzimy potrzebę kontynuacji współpracy z placówkami oświatowymi, które są dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Wieloletnia współpraca w zakresie kształcenia zaowocowała doprecyzowaniem jej zasad zarówno w zakresie naboru uczniów, jak i przebiegu edukacji. Polska Grupa Górnicza widzi konieczność prowadzenia wspólnych działań – razem ze szkołami – mających na celu pozyskanie i wykształcenie uczniów, którzy w przyszłości mogą zasilić załogę kopalń wchodzących w struktury Spółki – czytamy w komunikacie PGG

W 2015 r., w związku z ogłoszeniem trudnej sytuacją ekonomiczną spółki, Kompania Węglowa zawiesiła udzielanie gwarancji zatrudnienia dla uczniów, jednak ostatecznie każdy z uprawnionych absolwentów otrzymał pracę.

Spotkanie z dyrektorami szkół odbyło się 16 stycznia w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. Umowy z Grupą posiadają liczne szkoły z Katowic, Gliwic, Rudy Śląskiej, Lędzin, Łazisk Górnych, Rybnika, Radlina, Wodzisława Śląskiego, a także szkoła z Mysłowic – technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wszyscy uczniowie klas górniczych ze szkół posiadających stosowną umowę o gwarancji zatrudnienia otrzymają pracę w Polskiej Grupie Górniczej – zapewnił podczas spotkania wiceprezes PGG ds. pracowniczych Jerzy Janczewski

REKLAMA