fot.arch.itvm.pl

Mysłowicki ratusz poszukuje wykonawcy, który wdroży w urzędzie Zintegrowany System Informacji Przestrzennej. Właśnie ogłoszono pierwszy z przetargów na realizację inwestycji. Wdrożenie całego systemu pozwoli m.in. informować mieszkańców drogą sms-ową o zbliżających się płatnościach.

Przeprowadzona w ramach nowego systemu cyfryzacja ułatwi pracę urzędnikom a także pomoże mysłowiczanom załatwiać wiele urzędowych spraw, bez konieczności wychodzenia z domu. Mysłowice na realizację tej technologicznej rewolucji pozyskały dofinansowanie w wysokości 5 mln 808 tys. zł w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Cyfrowe Śląskie”.

– Wykonanie projektu pozwoli na zwiększenie ilości usług dostępnych drogą elektroniczną, przede wszystkim na wdrożenie dwóch komplementarnych i połączonych ze sobą rozwiązań: zintegrowanego systemu informacji przestrzennej i e-Urzędu. Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększy dostęp mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych oraz ułatwi realizację zadań publicznych – mówi Edward Lasok, prezydent Mysłowic

Więcej przetargów

Technologiczne przemiany zostaną wprowadzone stopniowo. Urząd póki co ogłosił jeden z kilku planowanych przetargów na wprowadzenie nowych rozwiązań.

– Jest to kolejny, nie ostatni, przetarg dotyczący projektu “Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną”, dzięki któremu poszerzymy ofertę dostępności swoich usług drogą elektroniczną – informuje Anna Górny z biura prasowego mysłowickiego magistratu

Powiązanie z SEKAP i ePUAP

Dzięki tej technologicznej inwestycji możliwe będzie powiązanie usług z platformami ePUAP i SEKAP, za pośrednictwem których już teraz wiele spraw w mysłowickim magistracie można załatwić przed monitorem swojego komputera. W ramach projektu wybrane systemy będą dostosowane do urządzeń mobilnych takich jak smartfon i tablet.

Dla mieszkańca i przedsiębiorcy

Cyfrowa inwestycja to również stworzenie portalu e-urząd do elektronicznej obsługi mieszkańca i przedsiębiorcy. W szczególności dla właścicieli firm nowy system będzie bardzo komfortowy, gdyż znacznie ograniczy konieczność osobistych wizyt w urzędzie przy Powstańców.

Wdrożone serwisy tematyczne będą zintegrowane z mapą miasta poprzez system informacji przestrzennej. Portal umożliwi świadczenie usług dla potrzeb mieszkańców i wymianę danych zgromadzonych w systemie finansowo – podatkowym Urzędu Miasta. Docelowo usługa on-line umożliwi pełne załatwienie sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością.

Założono, że w planowanym systemie e-urząd on-line wdrożone zostaną cztery usługi dla mieszkańców: podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i fizycznych, podatek od środków transportowych oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych. Możliwe ma być dostosowanie usługi do potrzeb klienta np. przygotowanie dla mieszkańca częściowo wypełnionych formularzy, czy poinformowanie go sms-em o zbliżającej się konieczności wykonania czynności urzędowej. W rozwinięciu takich usług jest budowa serwerowni w Urzędzie Miasta oraz stosowna sieć informatyczna. W ramach projektu zaplanowano zatem utworzenie serwerowni, jej koszt ma wynieść około 2 mln 850 tys. zł.

Geodezja z katastrem

Mysłowicki magistrat zabiega także o środki na cyfryzację także odnośnie zadań związanych z geodezją i katastrem. Urząd miasta wnioskuje o dofinansowanie w wysokości około 5 mln 808 tys. zł. Dodatkowe 1,6 mln zł pochodzić będzie z miejskiej kasy.

REKLAMA