Jeszcze w tym roku przeprowadzone zostaną prace remontowe kamienic Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej o numerach 12 i 13, mieszczących się przy ulicy Towarowej. Wybrany został już wykonawca prac przy Towarowej 12. Na remont elewacji, docieplenie ścian i wymianę okien przy Towarowej 13 właśnie ogłoszono przetarg.

Przedsiębiorcy zainteresowani wykonaniem remontu przy Towarowej 13 swoje oferty mogą składać do 16 maja w siedzibie MZGK. Przy wyborze oferty istotnym kryterium poza ceną (jego wagę określono na 90%) będzie także okres skrócenia terminu wykonania (10% wagi).

– Kamienicę przy Towarowej 13 wyremontujemy ze względu na zły stan jej elewacji. W budynku tym mieszczą się mieszkania naszych lokatorów – mówi Bartłomiej Szeja, wicedyrektor MZGK

W ogłoszeniu przetargu zawarto dokładny opis planowanych prac. Będzie to m.in. docieplenie ścian kamienicy, malowanie, uzupełnienie i obicie tynków, ponadto wymienionych zostanie czternaście okien.

Prace przy Towarowej 12 rozpocząć się mają natomiast w połowie czerwca. Co do obu kamienic MZGK przygotował wizualizacje ukazujące jak będą wyglądać ich elewacje po przeprowadzeniu prac.

– Wybierając kolorystykę elewacji konsultowaliśmy się w Tomaszem Szewczykiem, Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta – dodaje Szeja

Zobacz, jak będą wyglądać kamienice:

Towarowa 13

Towarowa 12

REKLAMA