Jesteś członkiem organizacji pozarządowej albo grupy nieformalnej i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie w sferach pożytku publicznego? To może być na przykład festyn charytatywny, inicjatywa dotycząca kultury albo organizacja wolontariatu. By pozyskać środki na realizację weź udział w konkursie FIO – Śląskie Lokalnie 2017.

Termin składania wniosków upływa 19 maja. Należy je złożyć poprzez generator dostępny TUTAJ.  Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekraczać 5.000 zł., a minimalna kwota dotacji wynosi 1.500 zł. Łącznie na dotacje w ramach konkursu zostanie przeznaczone 335.000 zł.

Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, m.in. w obszarze:

  • pomocy społecznej, działalności charytatywnej;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Konkurs “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017: realizacja lokalnych przedsięwzięć” organizowany jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundusz Lokalny “Ramża” oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Więcej szczegółów na temat warunków czy kryteriów oceny wniosków można znaleźć w regulaminie TUTAJ.

REKLAMA