W czasie gdy Tramwaje Śląskie wraz z miastem będą remontować torowisko od ulicy Bytomskiej do ulicy Powstańców, MZGK wyremontuje jedenaście swoich kamienic znajdujących się na tym odcinku. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów modernizacji jedenastu kamienic.

Przetarg dotyczy wykonania projektów dla następujących kamienic: Bytomska 13, 21, 27,29, 33 i 37, Świerczyny 13 oraz Powstańców 9,12,12 a i 15.

Rozpoczęcie prac związanych z przebudową torowiska oraz odnową jezdni na ulicy Bytomskiej planowane jest na rok 2018. Mają one trwać dwa lata. W tym samym czasie Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej chce wyremontować wszystkie swoje kamienice zlokalizowane przy remontowanym odcinku.

[irp posts=”16331″ name=”Pół miliona na projekt modernizacji torowiska i dróg. Rozstrzygnięto przetarg”]

– Chcemy wykorzystać okres wyłączenia torowiska z użytkowania związany z remontem. Nasze kamienice zlokalizowane przy ulicy Bytomskiej znajdują się tuż przy trakcji, przez co wykonanie jakichkolwiek prac na elewacji musi wiązać się z wyłączeniem torowiska. Koszt takiego wyłączenia jest bardzo wysoki, dlatego też chcemy wykorzystać okres, kiedy miasto i Tramwaje Śląskie będą prowadzić swoją inwestycję – wyjaśnia Bartłomiej Szeja, wicedyrektor MZGK

Przedsiębiorcy zainteresowani wykonaniem dokumentacji dla jedenastu kamienic swoje oferty mogą składać do 9 maja tego roku w siedzibie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Najważniejszym kryterium przy wyborze będzie zaproponowana przez przedsiębiorcę cena.

Wykonanie dokumentacji podzielono na trzy zadania. Pierwsze obejmuje: projekt modernizacji dachu i całej elewacji budynku przy ul. Bytomskiej 37, projekt modernizacji elewacji budynku przy ul. Bytomskiej 33 oraz projekt modernizacji elewacji budynku przy ul. Świerczyny 13. Drugie zadanie obejmuje: projekt modernizacji dachu i elewacji budynku przy ul. Bytomskiej 21, projekt modernizacji elewacji budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Bytomskiej 13 oraz projekt modernizacji dachu i elewacji budynków przy ul. Bytomskiej 27 i 29. Trzecie natomiast obejmuje: projekt modernizacji elewacji budynku i dachu przy ul. Powstańców 9, projekt modernizacji dachu i elewacji budynków przy ul. Powstańców 12 i 12a oraz projekt modernizacji dachu i elewacji budynku przy ul. Powstańców 15.

REKLAMA