Zakład Doskonalenia Zawodowego w Mysłowicach zaprasza do udziału w projekcie Nowy Start. Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosłych będących w okresie wypowiedzenia (z winy zakładu pracy), pracowników pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne (137K/91M) delegowanych przez pracodawcę do udziału w projekcie, mieszkających i/lub pracujących w woj. śląskim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada realizację wsparcia w postaci:
I. Opracowanie Indywidualnych Planów Działań
II. Szkolenia – do wyboru:

1. Monter rurociągów z tworzyw sztucznych
2. Operator koparko-ładowarek w zakresie III kl. uprawnień
3. Spawanie MAG/TIG
4. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
5. Pracownik biura rachunkowego; księgowość MŚP
6. Specjalista menedżersko administracyjny
7. Opiekun/ka osób starszych i dzieci
8. Kelner-barman
9. Kosmetyczka
10. Kucharz

III. Warsztaty aktywny na rynku pracy
IV. Pośrednictwo pracy

Rekrutacja trwa! UWAGA!! W projekcie założono, następującą strukturę grupy docelowej:

– kobiety: min. 60% Uczestników Projektu
– osoby w wieku do 24 roku życia: min. 30% Uczestników Projektu
– osoby z wykształceniem max średnim: 90% Uczestników Projektu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 222 97 82; 697 818 661 lub w ośrodku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Mysłowicach ul. Boliny 5 http://www.kursy.myslowice.zdz.pl

REKLAMA