Na terenie Mysłowic, w centrum miasta, wymieniono 53 słupy oświetleniowe wraz z 57 oprawami świetlnymi na oświetlenie typu LED. Modernizacja oświetlenia miała miejsce przy ulicy Strażackiej, na Placu Wolności i przy ulicy Grunwaldzkiej od strony Placu Wolności w Mysłowicach. Na ten cel przeznaczono z budżetu miasta blisko 148 tys. zł. Inwestycja ta zmniejszy energochłonność nowych opraw o ponad 50%.

Zakres prac obejmował wymianę słupów i opraw oświetleniowych wraz z masztem oświetleniowym wzdłuż ulicy Strażackiej, wokół Placu Wolności oraz na ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Placu Wolności do kapliczki Jarlików. Wymiana oświetlenia została wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych„Grotex” Sp. z o.o. z Zabrza.

Dzięki wymianie oświetlenia zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszą się koszty energii elektrycznej w zmodernizowanych latarniach o blisko 50%. Równie ważnym elementem zastosowania wysokiej jakości źródła światła jest poprawa bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców.

Obecnie w Mysłowicach oświetlenie ledowe znajduje się w Parku Zamkowym, przy galerii handlowej oraz przy ulicach: Obrzeżna Północna, Katowicka od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Bończyka, Oświęcimska na odcinku od skrzyżowania ulic Oświęcimska-Krakowska-Katowicka do skrzyżowania z ul. Portową, Piastów Śląskich, Kotarbińskiego, Zegadłowicza, Szelburg-Zarembiny, Kownackiej, Gen. Ziętka od ul. Kolejowej do Portowej oraz w centrum dzielnicy Brzezinka. Niebawem ruszy również budowa nowego oświetlenia przy ulicy Stadionowej.

Ponadto Urząd Marszałkowski przyznał z puli tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  dofinansowanie do budowy nowego oświetlenia ulicznego typu LED wartego ponad 1,6 mln zł (dof. 1,3 mln zł). Planowana inwestycja zakłada wymianę oświetlenia w 13 odrębnych obszarach miasta.

 

reklama