Dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej mysłowickiego aresztu możliwe okazało się zorganizowanie dla osadzonych spotkania z dr Arturem Madalińskim, Dyrektorem Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

Artur Madaliński jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznastwa , wykładowcą uniwersyteckim, krytykiem literackim i propagatorem czytelnictwa. To ciekawe i inspirujące intelektualnie spotkanie dla grupy osadzonych miało charakter dialogu na kanwie twórczości wybitnego współczesnego pisarza Andrzeja Stasiuka.

reklama