Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach 14 lipca br. wybrała nowego prezesa miejskiego przedsiębiorstwa. Został nim Sławomir Kosiba, który nowe stanowisko obejmie z dniem dzisiejszym, tj. od 17.07 br.

Nowy prezes MPWiK-u posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania operacyjnego oraz strategicznego. W CV Sławomira Kosiby możemy przeczytać:

“Wiem jak maksymalizować zyski spółek oraz tworzyć skuteczne strategie i procedury. Moim największym atutem jest innowacyjność, wyznaczanie ambitnych celów i ich realizacja”.

 

Sławomir Kosiba, fot. linkedin

Sławomir Kosiba do tej pory pełnił między innymi funkcję prezesa zarządu w spółce P.W. Eltor Sp. z o.o., gdzie zarządzał projektami biznesowymi pod kątem operacyjnym i strategicznym, przygotował i wdrożył strategie rozwoju biznesowego firmy i zrestrukturyzował działalność operacyjną spółki. Kopalnia Wapienia “Czatkowice”, w której Sławomir Kosiba pełnił funkcję dyrektora naczelnego stała się największym w Europie Środkowej producentem najwyższej klasy sorbentów do technologii odsiarczania w energetyce, a w kraju zdominowała rynek.

Nowy prezes MPWiK-u jest również członkiem Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz członkiem Rady Konsultacyjnej przy Dziekanie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Sławomir Kosiba ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na kierunku budownictwo oraz Akademię Górniczo-Hutniczą na Wydziale Zarządzania na kierunku controlling przedsiębiorstw.

REKLAMA