Masz pomysł, jak zmienić na lepsze najbliższą Ci okolicę? Twoje miasto nie jest Ci obojętne, i jesteś gotowy samemu się zaangażować? Do końca lipca złóż wniosek o inicjatywę lokalną, a urząd miasta pomoże Ci zrealizować Twoją wizję!

Efekty współpracy mieszkańców z magistratem są widoczne gołym okiem. To dzięki lokalnej inicjatywie w zeszłym roku, na terenie Gimnazjum nr 6 pojawił się monitoring. Mysłowiczanie zadbali także o rozrywkę dla swoich pociech. Kolorowe i bezpieczne place zabaw stanęły przy ul. Różyckiego i ul. Gwarków.

Inicjatywa lokalna to rozwiązanie nastawione na współpracę mieszkańców z magistratem, by wspólnymi siłami realizowane były potrzeby mysłowiczan. Budowa piaskownicy, zagospodarowanie terenu zielonego przed blokiem, organizacja imprezy czy wolontariat, to tylko niewielki fragment zadań, które mogą zostać zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

Tym, co odróżnia zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych od pozostałych inwestycji miejskich, jest wkład własny mieszkańców. Może on przyjąć formę finansową, rzeczową, albo osobową – wyrazić się w prowadzeniu zajęć, pracach podwórkowych, samodzielnych remontach czy w wykonywaniu graficznych projektów. Wkładem pieniężnym są natomiast wpłaty na rachunek gminy, przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Wkładem rzeczowym mogą być z kolei nagrody, ławki zakupione przez inicjatorów, czy dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży do zrealizowania inwestycji.

 

REKLAMA