Urząd Miasta Mysłowice ogłosił przetarg (27.07) na remont nawierzchni dróg i chodników w ciągu drogi krajowej 79 i drogi wojewódzkiej 934. Inwestycja przewiduje prace na odcinkach ulic: Oświęcimskiej, gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej. Na ten cel miasto pozyskało środki z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie ponad 400 tys. zł.

Modernizacja przewiduje remont jezdni poprzez sfrezowanie starej nawierzchni i położenie nowej asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Krakowskiej i Oświęcimskiej, skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej i Chrzanowskiej oraz na odcinku ul. Brzezińskiej od ul. Nowchrzanowskiej 100 metrów w kierunku Kosztów.

Ponadto planuje się remonty chodników z kostki betonowej na ulicach: Oświęcimskiej (od ul. Mikołowskiej do ul. Mickiewicza strona zachodnia oraz od ul. Robotniczej do Górniczej strona zachodnia) i Ziętka przy posesji 104-106 wraz z wyspą przystankową i zatoką postojową.

W postępowaniu przetargowym ujęto również regulację pionową studzienek oraz kratek ściekowych, montaż poręczy ochronnych oraz przebudowę wysp kanalizujących (uspokajających) ruch na skrzyżowaniu ulic Krakowska, Katowicka, Oświęcimska.

Droga krajowa 79 i droga wojewódzka 934 stanowią główną oś komunikacyjną miasta rozpoczynającą się od ul. Katowickiej (DK79) przy granicy z miastem Katowice i kończącą swój bieg na ul. Imielińskiej (DW934) przy granicy z miastem Imielin.

Środki na remont DW934 i DK79 Urząd Miasta Mysłowice pozyskuje od 2012 roku. Dotychczas złożone wnioski zaowocowały przeprowadzeniem inwestycji o łącznej wartości ponad 7,4 mln zł z czego ponad 45% (ponad 3,3 mln zł) pochodziło ze środków zewnętrznych.

Termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2017, a na wykonanie robót wykonawca będzie miał 70 dni od daty zawarcia umowy.

 

REKLAMA