Mysłowicki ratusz ogłosił konkurs, za sprawą którego wyłoniony zostanie podmiot, jaki przeprowadzi profilaktykę w kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych. Zainteresowani realizacją tego programu swoje oferty mogą składać do 21 sierpnia.

Liczba zachorowań w Mysłowicach w ostatnich latach kształtuje się na wysokim poziomie i zauważalna jest tendencja wzrostowa. Program badań profilaktycznych kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji w zakresie chorób odkleszczowych ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy mysłowiczan oraz zmniejszenie liczby powikłań zakażeń boreliozy poprzez wczesne wykrycie choroby.

Program o nazwie „Poznaj boreliozę – mysłowicki program badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych” w roku 2017 będzie realizowany do 30 listopada. Magistrat ogłosił konkurs na działania obejmujące okres bieżącego roku, jednak cały program będzie realizowany do roku 2019.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji ww. programu mogą zapoznać się z przedmiotem i szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

REKLAMA