Ramię w ramię, mysłowiccy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownicy Zakładowej Straży Pożarnej KWK Mysłowice–Wesoła doskonalili swoje umiejętności działania na wypadek powodzi. Intensywne ćwiczenia trwały trzy dni i odbyły się na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ulicy Oświęcimskiej.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości technicznych wykorzystywanego przez strażaków specjalistycznego sprzętu. Strażacy ćwiczyli ponadto jak prawidłowo układać worki z piaskiem.

Na rozległym terenie bazy MPWiK wyznaczone zostały trzy stanowiska do ćwiczeń z rotacją grup ćwiczących. Na pierwszym stanowisku „zapory” strażacy doskonalili swoje umiejętności z budowa zapory przeciwpowodziowej oraz tamy przeciwolejowej wodno-powietrznej.

Na „wałach” ćwiczyli metody układania wałów przeciwpowodziowych w zależności od ich wysokości, z wykorzystaniem napełniaczy worków, łopat, nabieraków ręcznych. Natomiast na stanowisku „neptun” sprawdzili jak w praktyce radzi sobie sprzęt dozujący piasek.

Po szkoleniach na stanowiskach wykonane zostało ćwiczenie podsumowujące z budowy wału przeciwpowodziowego z wykorzystaniem przyczepy specjalnej. W 15 minut, metodą duńską ułożony został wał ze 100 worków z piaskiem. Na koniec zalane zostało koryto wału w celu sprawdzenia szczelności.

REKLAMA