Rodzice wiedzą doskonale, że zdobycie wykształcenia to nie tylko wysiłek ich pociech, ale i spory wydatek. W szkołach co rusz pojawiają się nowe podręczniki, a wymarzony i w pełni wyposażony tornister to koszt nawet kilkuset złotych. Jeśli w Twojej rodzinie dochód na jednego członka nie przekracza 514 zł netto, możesz ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mysłowice jeszcze tylko do  15 września. O stypendia mogą się starać rodziny zamieszkujące w Mysłowicach, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Tego, co dokładnie powinien zawierać wniosek, oraz komu przysługuje dofinansowanie, można dowiedzieć się na stronie Urzędu Miasta Mysłowice.

– Z tytułu stypendiów przekazano mysłowickim rodzinom blisko 370 tys. zł w roku 2012, w kolejnym roku 560 tys. zł, w 2014 roku ponad 546 tys. zł. W 2015 wypłacono 870 stypendiów i 33 zasiłki na kwotę blisko 444 tys. zł, a w 2016 roku 687 stypendiów i 11 zasiłków na kwotę ponad 395 tys. zł. – informuje Kamila Szal z mysłowickiego magistratu

Lista zakupów czy różnego rodzaju opłat związanych z edukacją, które dofinansowuje urząd miasta, jest bardzo długa. Można ubiegać się o zwrot pieniędzy wydanych nie tylko na tak oczywiste i podstawowe artykuły jak  podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie czy atlasy, ale i obuwie sportowe, strój na W-F, basen lub ubranie galowe. Zwrócone mogą zostać pieniądze wydane na tusze do drukarek, koszty abonamentu internetowego (od września do czerwca), oprogramowanie i części do komputera, biurko, krzesło do biurka czy sprzęt muzyczny. Dofinansowanie pokryje także opłaty za uczestnictwo w zajęciach w celu podniesienia sprawności fizycznej, kursy dokształcające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania czy koszty zakwaterowania w bursie lub internacie.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 można pobrać TUTAJ.

REKLAMA