12 września w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7 odbędzie się kolejne, szóste już spotkanie Komitetu Rewitalizacji. W programie znajduje się kontynuacja tematu renowacji schronów i szczelin oraz aktualizacja przyjętego Miejskiego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020+.

Podczas posiedzenia Komitet omówi plany na rok 2018, a także zamierzenia inwestycyjne Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej na obszarze rewitalizacji. Dodatkowo przedstawione zostaną wnioski mieszkańców złożone w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkania Komitetu mają charakter otwarty, więc wszystkie osoby zainteresowane udziałem mogą w nich uczestniczyć.

Komitet Rewitalizacji dla miasta Mysłowice rozpoczął swoją działalność w lutym tego roku. W skład Komitetu wchodzi 20 osób, które są mieszkańcami Mysłowic bądź pracują albo pełnią ważną funkcję w kontekście obszaru objętego rewitalizacją. Jego członkami są przedstawiciele mieszkańców, rad dzielnic, przedsiębiorców, miejskich jednostek, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz urzędu miasta. Zadaniem Komitetu jest czuwanie nad tym, by zmiany wprowadzane na obszarze rewitalizowanym były zgodne z potrzebami mieszkańców i przedsiębiorców z wyżej wymienionych dzielnic. Ponadto Komitet ma na celu podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących rewitalizacji. Komitet został powołany na okres obowiązywania Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice na lata 2016-2020+. W tym okresie spotkania Komitetu będą odbywać się zgodnie z potrzebami, ale nie rzadziej niż raz na pół roku, a uczestnictwo w nim ma charakter społeczny.

Obsługę administracyjną prac komitetu zapewnia Wydział Rozwoju Miasta. Dane kontaktowe: Wydział Rozwoju Miasta tel.: 32 31 71 117, mail: m.ziolkowski@um.myslowice.pl

REKLAMA