W ostatnią sobotę września w Mysłowickim Ośrodku Kultury przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkają się na pierwszym forum organizowanym w Mysłowicach. Będzie to okazja do ciekawych dyskusji i przydatnych lekcji warsztatowych.

Organizatorem forum jest Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego działająca przy Urzędzie Miasta Mysłowice. Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych skierowane jest do wszystkich tego rodzaju podmiotów działających na terenie miasta, a także do grup nieformalnych. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu wystarczy potwierdzić swój udział do 15 września (mail: a.madeja@um.myslowice.pl, tel. 32 31 71 117).

Forum rozpocznie się o godz. 15.30 rejestracją uczestników. Później wystąpią przedstawicielki Mysłowickiej Fundacji „Po Pierwsze Człowiek” i Stowarzyszenia na rzecz pomocy uczniom i szkole „Nasze Dzieci” działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach w sprawie powołania w Mysłowicach Centrum Organizacji Pozarządowych.

Ostatnie godziny forum (17.00 – 20.00) poświęcone zostaną warsztatom. Pierwsze z nich – „Sprawdź się – czyli standardy formalno-prawne organizacji pozarządowych” dotyczyć będą w szczególności aktualnych zmian prawnych w kontekście zmian w funkcjonowaniu stowarzyszeń zwykłych. Szkolenie to będzie odbywało się w oparciu o standardy „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”. Podczas kolejnego warsztatu, „Zasady pisania wniosków o dotacje”, uczestnicy dowiedzą się m.in. jak prawidłowo stworzyć problematykę projektu, jak odpowiednio sformułować jego cele, w jaki sposób określić rezultaty projektu, jak badać ich osiągnięcie oraz jak prawidłowo stworzyć budżet.

– W ramach ostatniej lekcji warsztatowej przedstawione zostaną zasady rozliczania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. – informuje Kamila Szal z mysłowickiego magistratu

Uczestnicy dowiedzą się, jakie dokumenty muszą przygotować do złożenia sprawozdania oraz jakich błędów unikać. Warsztaty będą prowadzone między innymi przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Katowice oraz przedstawiciela Urzędu Miasta.

fot.mat.org
REKLAMA