Decyzją zgromadzenia tej nowej samorządowej struktury, zarządem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pokieruje Kazimierz Karolczak.  Podczas  zgromadzenia był jedynym formalnym pretendentem, a jego kandydatura na przewodniczącego zarządu metropolii była wcześniej uzgadniana przez samorządowców w nieformalnych konsultacjach.

Głosowanie odbyło się 12 września, podwójną większością głosów zatwierdzono nim wybór Kazimierza Karolczaka na szefa zarządu zarządem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Samorządowiec, zgłoszony do pełnienia tej funkcji przez prezydenta Dąbrowy Górniczej, uzyskał poparcie 37 gmin. Przeciw jego kandydaturze opowiedziała się 1 gmina, a 3 wstrzymały się od głosu.

W trakcie tego samego zgromadzenia wytypowano także czterech innych członków zarządu – zostali nimi Grzegorz Kwitek, Krzysztof Zamasz, Danuta Kamińska i Karolina Wadowska.

Kazimierz Karolczak to 43-letni członek zarządu woj. śląskiego, pod jego pieczą znajdują się trzy tamtejsze wydziały: inwestycji, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz gospodarki, turystyki i sportu. Nowy szef ma za sobą m.in funkcję wicemarszałka, wiceprezesa Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, wiceprezesa partii SLD w Sosnowcu oraz sekretarzem rady śląskiej SLD.  Do partii nie należy od 2015 roku, obecnie jest natomiast współzałożycielem lewicowego stowarzyszenia Inicjatywa Polska.

REKLAMA