W czwartek, 28 września w mysłowickich szkołach odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta (MRM) VI kadencji (2017-2019). Kandydować i brać udział w głosowaniu mogą uczniowie szkół z klas dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych na stałe mieszkający w Mysłowicach. Dla kandydatów, biorących udział w wyborach, przewidziane są atrakcyjne nagrody.  

Wybory odbywać się będą wśród uczniów z klas dotychczasowych gimnazjów w szkołach podstawowych nr: 4, 7, 10, 13, 15 i 16, Szkole Podstawowej Sportowej, Publicznej Szkole Podstawowej Jezuitów oraz wśród uczniów szkół ponadpodstawowych: Zespole Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespole Szkół Specjalnych. Głosowanie odbywać się będzie 28 września, we wszystkich wymienionych szkołach, w godzinach 8.00 do 16.00.

– W połowie września planowana jest również akcja promocyjno-informacyjna związana z wyborami. W każdej ze szkół uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach prezentowana będzie historia oraz działalność Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice –  zachęca Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

Pierwsza Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice powołana została we wrześniu 2007 roku – wybory na młodzieżowych radnych organizowane są regularnie co dwa lata. Rada liczy do 23 członków.  Kandydatem może być każdy uczeń uprawnionej do wzięcia udziału w wyborach szkoły, który wypełnił i złożył w odpowiedni formularz zgłoszeniowy, w terminie naboru kandydatów, w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza. Ostateczny skład Rady tworzą ci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet lub wynagrodzenia.

REKLAMA