0303Prowadzenie organizacji pozarządowej nie jest łatwym wyzwaniem – realizując statutowe cele wszystkie stowarzyszenia i fundacje muszą pamiętać o przestrzeganiu prawnych ram działalności. By pomóc im odnaleźć się w gąszczu przepisów, w Mysłowicach zorganizowano forum organizacji pozarządowych.

– Chcemy jako powiatowa rada wyjść naprzeciw i pomagać tym organizacjom, być może zorganizować wolontariat, który będzie wspierał i pomagał organizacjom, które mają podstawowe trudności formalno-prawne – mówi Jerzy Rutkowski, przewodniczący Rady Pożytku Publicznego w Mysłowicach

Właśnie odnalezienie się w zmieniających się przepisach dla wielu organizacji stanowi spore wyzwanie. Podczas pierwszego mysłowickiego forum organizacji pozarządowych poruszono nie tylko to zagadnienie, ale także zorganizowano warsztaty z pisania projektów oraz rozliczania się z ich realizacji.

Podczas forum poruszono także temat ogromnej roli, jaką w każdym społeczeństwie odgrywają stowarzyszenia i fundacje.

– Niestety mamy dość niską aktywność obywatelską w Polsce, niewielu ludzi uczestniczy w działaniach. Chcemy zachęcić do korzystania z budżetu obywatelskiego, z inicjatyw lokalnych – tych narzędzi, które są skierowane do mieszkańców, by nie zamykali się w czterech ścianach, ale by korzystali z tego, co jest w mieście i by tworzyli to miasto – mówi Krzysztof Hołyński ze stowarzyszenia MOST

Podczas konferencji fundacja działająca przy mysłowickim Zespole Szkół Specjalnych zwróciła uwagę na konieczność utworzenia Mysłowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. List intencyjny w tej sprawie wręczony został na ręce wiceprezydenta Grzegorza Brzoski.

reklama