II edycja Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) wkroczyła w najważniejszy etap, czyli głosowanie na zadania. Od 9 – 20 października każdy mieszkaniec Mysłowic, który ukończył 15. rok życia może oddać jeden głos, na jedno wybrane przez siebie zadanie. Można wybierać spośród 10 zgłoszonych zadań.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W Mysłowicach do dyspozycji mieszkańców jest 1 mln zł. Do 8 maja br. każdy mieszkaniec mógł zgłosić wybrane przez siebie zadanie do realizacji w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie na liście do głosowania znalazło się 10 zadań.

W poniedziałek 9 października rozpoczęło się głosowanie mieszkańców na zgłoszone zadania. Głosowanie potrwa dwa tygodnie, do 20.10 i da odpowiedź, które zadanie lub zadania będą realizowane w roku przyszłym. Wygrywają te, którą zbiorą największą liczbę głosów i wyczerpią pulę 1 mln zł.

JAK ZAGŁOSOWAĆ?

  1. ELEKTRONICZNIE poprzez formularz na stronie www.mbo.myslowice.pl Uwaga! Z przyczyn technicznych ta opcja jest chwilowo niemożliwa.
  2. OSOBIŚCIE w jednym z 33 PUNKTÓW MBO. Gdzie jest Twój PUNKT? Sprawdź na stronie www.mbo.myslowice.pl lub skontaktuj się z Urzędem Miasta (tel.: 32 31 71 117, mail: mbo@myslowice.pl). Każdy PUNKT na drzwiach wejściowych posiada informację, w jakich godzinach jest czynny.
  3. KORESPONDENCYJNIE – pobierz formularz ze strony www.mbo.myslowice.pl lub z jednego z PUNKTÓW MBO, wypełnij i wyślij go na adres Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice z dopiskiem „Mysłowicki Budżet Obywatelski” (decyduje data stempla pocztowego).

JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS?

  • musisz być mieszkańcem Mysłowic, który w dniu oddania głosu ma ukończony 15. rok życia;
  • możesz oddać tylko jeden głos, na jedno wybrane przez siebie zadanie, korzystając z formularza do głosowania;
  • pamiętaj, by wypełnić wszystkie pola na formularzu do głosowania: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku głosowania osobistego lub korespondencyjnego podpisać formularz;
  • jeżeli zgadzasz się i potwierdzasz informacje zawarte w oświadczeniach wstaw w pustych polach „x”. Niezaznaczenie któregokolwiek z oświadczeń skutkuje oddaniem nieważnego głosu.

Wyniki głosowania znane będą 10 listopada br.

Jeśli chcesz poznać bliżej poszczególne pomysły mieszkańców i ich lokalizację, udaj się z nami w podróż po mapie Mysłowic, śladem projektów tegorocznej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego – Poznaj projekty II edycji MBO.

REKLAMA