Rozpoczął się remont nawierzchni dróg i chodników w ciągu drogi krajowej 79 i drogi wojewódzkiej 934. Drogowcy rozpoczęli prace od remontu chodnika wzdłuż ulicy Oświęcimskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulica Mikołowską do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza.

Inwestycja obejmie prace na odcinkach ulic Oświęcimskiej, Brzezińskiej i Katowickiej. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 1 mln zł. Na ten cel miasto pozyskało środki z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie ponad 400 tys. zł.

Poza chodnikiem na Oświęcimskiej, w ramach remontu odnowiony zostanie także chodnik wzdłuż Brzezińskiej od ul. Dworcowej do ronda i od ul. Nowochrzanowskiej w kierunku południowym.

Modernizacja przewiduje także remont jezdni poprzez sfrezowanie starej nawierzchni i położenie nowej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Krakowskiej i Oświęcimskiej, skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej i Chrzanowskiej i na odcinku ul. Brzezińskiej od ul. Nowochrzanowskiej 100 metrów w kierunku Kosztów.

Przetarg wygrała i prace wykonuje firma JKM Sp. z o. o. z Mikołowa.

reklama