Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Mysłowic wyjada na staże do słonecznej Hiszpanii. Stanie się tak dzięki zaangażowaniu szkoły w realizację unijnego projektu z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego pozyskano blisko 640 tys. złotych.

W przyszłym roku grupa 59 uczniów z CKZiU pod opieką 5 nauczycieli odbędzie staże zawodowe w Hiszpanii. Swoje kwalifikacje będzie mogła podnieść młodzież ucząca się na kierunkach technicznych: obsługi fryzjerskiej, logistyce, elektryce, informatyce oraz specjalizacji hotelarskiej.

Środki na wyjazd i kieszonkowe

Projekt realizowany przez CKZiU jest pierwszym, realizowanym w Mysłowicach w ramach programu PO WER. Umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji podpisali dyrektorka szkoły Ewa Zając oraz prezydent Edward Lasok. Na podniesienie kwalifikacji młodzieży uczącej się w Mysłowicach pozyskano 636.776,32 zł. Pieniądze te pokryją koszty podróży oraz pobytu w Hiszpanii uczniów i nauczycieli. Dodatkowo stażyści na czas pobytu za granicą otrzymają kieszonkowe.

Nauka i życiowa przygoda 

Partnerem projektu jest hiszpańska instytucja M.E.P. Europrojects Granada S.L., która nie tylko zapewni miejsca odbywania staży dostosowane do kierunków kształcenia młodzieży, ale zadba także o odpowiednie warunki zakwaterowania i wyżywienia.

Czterotygodniowy pobyt nie będzie dla nastolatków jedynie okazją do zdobycia zawodowego doświadczenia – podczas stażu będzie można podnieść zdolności językowe oraz poznać fascynującą i bogatą kulturę Hiszpanii.

REKLAMA