fot.arch.itvm.pl

Do 23 listopada trwają konsultacje społeczne dotyczące przyznawania mieszkań komunalnych. Projekt nowej uchwały zakłada m.in. zmianę progu dochodowego oraz zmiany w przyznawaniu dużych mieszkań. Swoje zdanie dotyczące proponowanych zmian mysłowiczanie mogą wyrazić na stronie  www.konsultacje.myslowice.pl.

Konsultacje w internecie

Celem prowadzonych konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców dotyczących proponowanych zmian. By wziąć udział w konsultacjach należy jedynie zarejestrować się na platformie mysłowickich konsultacji społecznych. Tam też można znaleźć pełną treść proponowanej uchwały.

Decyzja w rękach radnych 30 listopada

Nad zmianami w zasadach przyznawania mieszkań radni będą głosować podczas sesji, jaka odbędzie się 30 listopada.

Mysłowicki zasób mieszkań tworzą mieszkania komunalne oraz mieszkania socjalne. Tych pierwszych na chwilę obecną jest ponad 1900, natomiast socjalnych – ponad 420. Obecnie na mieszkanie komunalne czeka 7 osób, natomiast na mieszkanie socjalne 388 osób.

Podniesienie kryterium dochodowego

Jedną z pierwszych proponowanych zmian jest podniesienie kryterium dochodowego – dzięki temu o mieszkanie komunalne ubiegać się będzie mogło więcej osób. Zgodnie z zapisami projektu o takie mieszkanie mogliby się ubiegać mysłowiczanie z dochodem miesięcznym nie przekraczającym 150 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub 200 proc. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Duże mieszkania

Duże mieszkania, czyli takie których powierzchnia przekracza 80 metrów kwadratowych, mają być przyznawane jedynie dużym rodzinom. Obecnie o taki lokal mieszkalny mogą ubiegać się czteroosobowe rodziny. Proponowane zmiany zawierają zapis, że o takie mieszkanie będą mogły ubiegać się co najmniej 5-osobowe rodziny.

Zamiana mieszkań na większe

Mieszkańcy komunalnych czterech kątów mogą starać się o zamianę mieszkania na większe. W tym zakresie zmiany mają opierać się na rezygnacji z obecnie obowiązującego kryterium dochodowego. Ma być za to wprowadzony warunek niezalegania z opłatą za czynsz.

reklama