Urząd Miasta w Mysłowicach pozyskał dofinansowanie na wyposażenie sal oraz pracowni praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wartość projektu to blisko 2 mln zł z czego ponad 1,6 mln zł to kwota dotacji. Termin realizacji zadania przypada na koniec września 2018 roku.

Projekt pod nazwą „Adaptacja i wyposażenie sal mysłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu” zakłada doposażenie i przystosowanie pracowni kształcenia zawodowego w trzech placówkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach tj. w Placówce nr 1, 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego.

– Głównym celem zadania jest zwiększenie umiejętności uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez nowe wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu, a co za tym idzie stworzenie lepszych warunków do doskonalenia zawodowego. Ponadto planuje się utworzenie nowego kierunku kształcącego w zawodzie zgodnym z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy tj. technik żywienia i usług gastronomicznych – informuje Kamila Szal, rzecznik magistratu.

W ramach pozyskanego dofinansowania (blisko 1,5 mln zł) szkoła planuje zakup sprzętu do szeregu pracowni m.in. montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, montażu i eksploatacji instalacji elektrycznej, elektrotechniki i elektroniki, montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, technologii, rysunku technicznego, mechatroniki samochodowej, środków transportu, logistyki oraz lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych. Ponadto projekt zakłada całkowite wyposażenie pracowni dla nowego kierunku, który ma powstać dzięki dofinansowaniu – technik żywienia i usług gastronomicznych. Planuje się utworzenie pracowni technologii gastronomicznej oraz obsługi gości. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na adaptacje sal.

CKZiU powstało w 2016 roku po połączeniu przez miasto mysłowickich techników i szkół zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Od tego czasu szkoła prężnie się rozwija na lokalnym rynku edukacyjnym, współpracując z wieloma przedsiębiorcami i zapewniając w ten sposób swoim uczniom niezbędne w nauce zawodu praktyki i szkolenia. W Mysłowicach co roku organizowana jest również kampania promująca szkoły ponadgimnazjalne, której jednym z elementów jest zwrócenie uwagi na kierunki zawodowe.

REKLAMA