W Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się uroczystość, podczas której Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice” uhonorowało lokalnych społeczników. Wyjątkową, świąteczną akademię dla wyróżnionych przygotowały dzieci.

Spotkanie opłatkowe z mieszkańcami dzielnicy było uświetnione występami uczniów, a następnie odbyło się wręczanie dyplomów okolicznościowych oraz Odznak Społecznika Roku 2017 przyznanych przez Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice” zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Dyplom z podziękowaniami za wspieranie działalności stowarzyszenia otrzymał prezydent Edward Lasok. Wyróżnienie w jego imieniu odebrał wiceprezydent Grzegorz Brzoska. Odznaki Społecznika Roku 2017 otrzymali ksiądz Rafał Ryszka, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Usługowe „Hydrotast”, Aneta i Maciej Sikorowie, firma Eurovia Polska S.A. oraz Centrum Handlowe Quick Park Mysłowice.

REKLAMA