fot.mat.nad

23 stycznia Regionalny Zespół Laryszoki obchodził Jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Zespół został założony przez obecną dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Mysłowicach – Katarzynę Ługowską oraz nieżyjącą już byłą dyrektor – Marię Wurzel. Od ponad 10 lat prowadzą go Dorota Kolonko i Natalia Łosin.

Zespół liczy 30 dzieci z klas I-VI. Laryszoki występują nie tylko podczas uroczystości szkolnych, ale także na różnych imprezach w naszym mieście, jak i poza nim. Swoją obecnością uświetniają wiele różnych uroczystości. Brali nawet udział w nagraniu telewizyjnym „Rączka gotuje”. Zdobywają wysokie miejsca w konkursach miejskich i regionalnych. Zespół stara się jak najlepiej kultywować śląską tradycję i rozwija w uczniach pozytywny stosunek do naszej małej ojczyzny.

Z okazji swojego święta zespół zorganizował Koncert Kolędowy w MOK – Brzezinka i zaprosił do wysłuchania kolęd tradycyjnych, piosenek świątecznych, pieśni chóralnych oraz pastorałek w gwarze śląskiej. W koncercie, oprócz Laryszoków, wystąpili również zaproszeni goście: Chór mieszany św. Jacka, działający od 24 lat przy parafii w Morgach, zespół Lajkonik z Jaworzna oraz wokalistka – Wiktoria Kozioł, była członkini zespołu, a obecnie wokalistka w zespole LUX.

Na Koncercie pojawiło się wielu znakomitych gości, którzy złożyli gratulacje z okazji jubileuszu. Wszyscy chętnie włączyli się we wspólne kolędowanie, a występujący zasłużenie otrzymali wielkie brawa. Dzieci zostały nagrodzone również upominkami od prezydenta Dariusza Wójtowicza, od Rady Rodziców SP11 oraz sponsorów. Po koncercie wszyscy zaproszeni goście mogli poczęstować się przepysznymi ciastami upieczonymi przez rodziców.