fot.arch.itvm.pl

Miała się tam znaleźć poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ostatecznie budynek przejmie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W murach byłej szkoły, za sprawą dofinansowania z ZIT-ów, wynoszącego 2 mln złotych, może powstać centrum dla rodzin. Z pomocy będą tam mogły korzystać mysłowickie rodziny zastępcze. Do budynku przy ulicy Stadionowej MOPS planuje także przenieść Wydział Świadczeń Rodzinnych oraz Dział Rodzin.

Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje nad wnioskiem o dofinansowanie. Instytucja stara się o 2 mln zł. ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Środki te przeznaczone mają zostać na stworzenie kompleksowego centrum dla rodzin.

– Rozmawiając z naszymi rodzinami zastępczymi pytaliśmy je o problemy z jakimi mierzą się na co dzień. Chcemy pomóc mysłowickim rodzinom, które postanowiły stworzyć ciepły dom dzieciom, które nie mogą wychowywać się ze swoimi rodzicami. Centrum rodzin, które chcemy utworzyć w budynku po szkole ma być miejscem, w którym zarówno rodzice zastępczy jak i dzieci będą mogli korzystać z naszych programów wsparcia, z różnego rodzaju szkoleń – mówi Sylwia Komraus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Lekcje życia

Przygotowywania posiłków, dbania o dom, czy zarządzania pieniędzmi za sprawą otrzymywanego kieszonkowego – tego dzieci uczą się w swoich domach pod okiem rodziców. Tych oczywistych rzeczy muszą nauczyć się także dzieci, które po opuszczeniu domów dziecka staną się dojrzałymi, samodzielnymi mieszkańcami. Przygotowywania zdrowych posiłków dzieci MOPS chce uczyć w specjalnie przygotowanej kuchni, która ma się stać jednym z elementów centrum.

Przy Stadionowej mają spotykać się także grupy wsparcia. Z pomocy specjalistów mają korzystać zarówno dorośli opiekunowie prowadzący domy zastępcze, a także ich wychowankowie.

Centrum dla rodzin działać będzie nie tylko w murach budynku po szkole. MOPS planuje także wykorzystanie zielonej przestrzeni, jaka znajduje się dookoła nieruchomości. Tam całe rodziny mają korzystać z inicjatyw takich jak wspólne spotkania, czy imprezy okolicznościowe, które będą integrować ich członków.

Przeniesione działy

W murach byłej szkoły swoje nowe lokum mają też znaleźć działające w ramach MOPS: Dział Świadczeń Rodzinnych oraz Dział Rodzin. W ten sposób w jednym budynku znajdą się wszystkie komórki i zadania związane z działalnością na rzecz mysłowickich rodzin.

Nawet 3 mln złotych dofinansowania

W najbliższych dniach MOPS planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z ZIT, jednak nie jest to jedyny wniosek jaki ma zamiar przygotować – dyrekcja chciałaby także przeprowadzić termomodernizację budynku. Wniosek o dofinansowanie wynoszące 1 mln złotych na ten cel ma złożyć Urząd Miasta Mysłowice.