fot.Straz Miejska

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 odwiedzili świetlicę w Komendzie Straży Miejskiej. Piątoklasiści zostali przeszkoleni przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzieci uczyły się rozpoznawać sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu oraz powiadamiać odpowiednie służby we wspomnianych sytuacjach. Młodzi mysłowiczanie mieli okazję poćwiczyć pozycję „koszyczek”, „boczną ustaloną” oraz nabyły umiejętności z zakresu RKO.