fot.pixabay

Mają go mieszkańcy wielu europejskich miast m.in. Brukseli, Amsterdamu i Zurychu. W Polsce zagościł na dobre na ulicach Warszawy, Wrocławia i Poznania, a ostatnio także Sosnowca. Rower jest wygodny, bezgłośny, tani, wszędzie się nim dojedzie – do pracy, parku i na zakupy. W Mysłowicach ideę ruchu rowerowego urzeczywistni projekt Bike&Ride.

Prace nad nim dobiegają właśnie końca. W sierpniu tego roku poznamy szczegóły – sieć ścieżek rowerowych wraz z dokumentacją techniczną, która pozwoli pomysł wcielić w życie.

Całość sfinansowana będzie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
za kwotę około 20 mln zł. W maju br. projekt został zaktualizowany. Wprowadzono przede wszystkim zmiany pozwalające na zachowanie ciągłości tras. Rozstrzygnięty został też, związany z tym, problem remontu dróg i chodników, pociągający za sobą duży udział tzw. wydatków niekwalikowanych, których nie można sfinansować ze środków zewnętrznych.

To niezwykle ważna sprawa. Po zmianach wprowadzających zasadę ciągłości tras i zachowania odpowiedniej proporcji kosztów, będzie można teraz wykonać remonty dróg. Po zmianach wprowadzających zasadę ciągłości tras i zachowania odpowiedniej proporcji kosztów, będzie można teraz wykonać remonty dróg. Dzięki temu zabiegom modernizacyjnym będzie można poddać m. in. ul. Mickiewicza, która stanowi fragment trasy rowerowej.

Charakterystyczna zabudowa naszego miasta w połączeniu z infrastrukturą drogową spiętrzyły trudności stojące przed projektantami. Trzeba było z nich jakoś wybrnąć. Wyjściem okazało się zaprojektowanie m. in. tzw. kontrapasów malowanych na jezdniach oraz ciągów wspólnego ruchu dla rowerzystów i pieszych.

Kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych połączy plac przy ul. Powstańców, w pobliżu dworca PKP, gdzie powstanie centralny punkt Bike&Ride – miejskie centrum przesiadkowe z parkingami dla rowerów. Stąd w zależności od potrzeby będziemy mogli wybrać się w dalszą drogę tramwajem, autobusem lub koleją. Sieć ścieżek stworzą trzy trasy, które poprowadzą śladem kilkudziesięciu ulic.

Pierwsza pobiegnie ul. Powstańców, Strażacką, parkingiem między pl. Wolności 4 a Krakowską 14, Kaczą, Parkiem Zamkowym, Stawową, Sobieskiego i Gwarków. Druga wiedzie od Promenady ul. Kani, Portową, Oświęcimską do Szkoły Podsta-
wowej nr 13 przy ul. Hlonda. Trzecia poprowadzi ul. Mickiewicza, Szpitalną, Armii Krajowej, Mikołowską, Kwiatową, łącznikiem między Kwiatową i Chopina, Moniuszki do terenu miasteczka rowerowego przy hali widowiskowej MOSiR-u na Bończyku.

Według planów, budowa ścieżek Bike&Ride rozpocznie się w przyszłym roku. Według planów, budowa ścieżek Bike&Ride rozpocznie się w przyszłym roku. Prace potrwają około 2 lat. Inwestycja będzie elementem, trwającej równolegle, wielkiej przebudowy miasta – rewaloryzacji Doliny Czarnej Przemszy z Parkiem Zamkowym (I etap) i Promenadą (II etap), modernizacji dworca PKP i tras kolejowych z wiaduktami drogowymi oraz linii tramwajowych w centrum miasta.

Bike&Ride stanie się w przyszłości częścią tzw. roweru metropolitalnego, który ma ruszyć w przyszłym roku w 41 miastach i gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W kwietniu tego roku pracę rozpoczął metropolitalny oficer rowerowy. Pomysł władz GZM polega na tym, by można było jednym rowerem przemieszczać się po całej metropolii, wypożyczając go w jednym mieście i zostawiając w drugim.

Wniosek o dofinansowanie budowy Bike&Ride z funduszy ZIT złożony zostanie przez magistrat do Urzędu Marszałkowskiego pod końca sierpnia.

Przyjazne miasto. Z Bartłomiejem Gruchlikiem, II Zastępcą Prezydenta Mysłowic, rozmawia Wiesław Kosterski.

 

     – Budowa ścieżek rowerowych równolegle z realizacją wielkich inwestycji w mieście to dodatkowa trudność, czy ułatwienie?

    – Ułatwienie pod tym względem, że za jednym zamachem wykonujemy w tym samym miejscu, czyli w centrum i Śródmieściu Mysłowic, kilka niezwykle ważnych inwestycji. Największym problemem będą trudności komunikacyjne. Jeśli przystąpimy do przebudowy dróg, torowiska tramwajowego i wiaduktów kolejowych, to kłopoty z ruchem drogowym będą dość spore. A miasto musi normalnie funkcjonować.

     – To wymaga skoordynowania wielu przedsięwzięć.

– Będziemy współpracować ściśle ze wszystkimi inwestorami, głównie PKP i Tramwajami Śląskimi. Wszystkie przedsięwzięcia muszą być połączone w jedną całość. Cóż da – na przykład – sam remont wiaduktu. Niewiele. Ale jak zrobimy równocześnie kanalizację, rondo, drogę, torowisko tramwajowe i ścieżki rowerowe, to będzie już zupełnie inny wymiar.

     – A droga wojewódzka, już teraz zakorkowana?

– Musimy wykonać badania ruchu komunikacyjnego, które odpowiedzą na pytanie, którędy powinniśmy puścić objazdy, żeby nie zakorkować miasta. Będziemy robić wszystko, żeby inwestycje były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Jednak przy tak dużych przedsięwzięciach nie da się uniknąć trudności. Powinniśmy o tym pamiętać.

     – Ważne jest też to, co będzie robione pod ziemią.

– To kolejny wielki problem. Trzeba zdać sobie sprawę ze skali i terenu inwestycji. A mówimy o Starym Mieście. To, co tam odkryjemy w ziemi, trzeba będzie na bieżąco przeanalizować i wykonać. A to z kolei może wpływać na czas zrealizowania inwestycji.

     – Kiedy planowany jest ich finał?

– Myślę, że to perspektywa dwóch, trzech lat. W 2022 roku powinniśmy kończyć przebudowę centrum miasta.

     – Czy kiedykolwiek robiono tak dużą modernizację miejskiej przestrzeni?
– Raczej – nie.

     – A przebudowa urbanistyczna z lat 60-tych ubiegłego stulecia?

– To nie ta skala i nie takie znaczenie dla przyszłości Mysłowic, jak obecnie planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

     –  Wtedy próbowano urzeczywistnić ideę modernistycznego miasta. A teraz?

– Jestem za tym, żeby miasto było przyjazne dla mieszkańców. Modernizacja centrum wraz z budową ścieżek rowerowych poprawi jakość życia w naszym mieście.

     – Ile to wszystko będzie kosztować?

– Z pewnością kilkaset milionów zł, z czego miasto wyłoży kilkadziesiąt milionów. Nam nie zależy na wydawaniu dużych pieniędzy z własnej kieszeni. Dlatego chcemy pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych.