fot.mops-myslowice.pl

W czerwcu zrealizowano kolejne formy wsparcia dla uczestników projektu „ Ja= Sukces II”. Tym razem objęci programem podopieczni MOPS wzięli udział m.in. w komputerowych kursach, czy skorzystali z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Czworo uczestników projektu, młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzięło udział w kursie komputerowym i otrzymało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. 20-cioro uczestników bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo odbyło natomiast szkolenie zatytułowane „Komputer od podstaw”.

Kolejni podopieczni MOPS skorzystali z pomocy psychologicznej, zrealizowano 60 godzin konsultacji dla 20 osób – młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z warsztatów psychoedukacyjnych dla osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie skorzystało natomiast 10 uczestniczek projektu. W ich ramach zrealizowano także konsultacje psychologiczne i porady prawne.