Zarząd PGG dokonał zmiany na stanowisku dyrektora kopalni Mysłowice-Wesoła. Zakładem kieruje Aleksander Chowaniec, który na stanowisku zastąpił Jacka Szuścika.

– Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podjął decyzję o powołaniu Aleksandra Chowańca na stanowisko Dyrektora Kopalni – Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła. – czytamy w komunikacie Polskiej Grupy Górniczej – do której od kwietnia należy mysłowicka kopalnia. 

Aleksander Chowaniec  jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Górnictwa i Geologii specjalności technika eksploatacji złóż oraz podyplomowych studiów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.  Nowy dyrektor mysłowickiego zakładu karierę zawodową zaczynał w kopalni Rydułtowy, gdzie od inspektora doszedł do stanowiska kierownika robót górniczych. Następnie pracował w kopalni Rydułtowy-Anna na stanowisku dyrektora do spraw produkcji oraz w kopalni zespolonej ROW na stanowisku naczelnego inżyniera.