Na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w Mysłowicach, w rejonach dzielnic Piasek i Centrum, prowadzone będą  powierzchniowe  badania archeologiczne. Wykonane zostaną na potrzeby realizowanego od 1978 roku programu Archeologiczne Zdjęcie Polski, polegającemu na poszukiwaniu, rejestrowaniu i nanoszeniu na mapy stanowisk archeologicznych.

Celem przedsięwzięcia Archeologiczne Zdjęcie Polski jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich, związanych z ochroną zabytków. Przedsięwzięcie jest koordynowane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowywana jest w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie. Dzięki temu powstaje ogromne archiwum informacji o stanowiskach archeologicznych w Polsce.

Na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zgodnie z pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, powierzchniowe badania archeologiczne w Mysłowicach wykona firma Archeomax z Kłobucka. Planowane badania polegają na obserwacji powierzchni terenu i nie będą się wiązać z jakąkolwiek ingerencją w grunt i powodować ewentualnych strat i niedogodności dla właścicieli i użytkowników nieruchomości.

– Badania wyglądają tak naprawdę w ten sposób, że wyznaczony obszar przemierza szpaler archeologów. Chodzimy po zaoranych już polach uprawnych, łąkach, lasach. Nikomu nie wychodzimy na działki, posesje. Interesują nas nieprzekształcone skrawki terenu, dzięki temu że przemierzamy tereny tuż po orce, jesteśmy w stanie odnaleźć wiele ciekawych zabytków – mówi Radosław Solski, archeolog pracowni Archeomax

Archeologiczne Zdjęcia Polski są wyjątkowym i unikatowym programem. W ramach tego programu Polska została umownie podzielona na prostokątne obszary, oznaczone numerami, które jeden po drugim są dokładnie badane. Aktualnie będą prowadzone badania na obszarze o numerze 98-49, który w większości obejmuje tereny Sosnowca oraz Jaworzna, a jedynie w znikomej części obejmuje Mysłowice, a dokładniej – fragmenty dzielnic Piasek oraz Centrum.

Jak dokładnie wygląda obszar, na którym będą prowadzone badania, można sprawdzić na geoportal.nid.pl/nid/ fot. geoportal
Jak dokładnie wygląda obszar, na którym będą prowadzone badania, można sprawdzić na: geoportal.nid.pl/nid/
fot. geoportal

Informację o planowanych badaniach archeolodzy złożyli w mysłowickim magistracie. Właściciele i użytkownicy nieruchomości mogą zastrzec, że nie chcą aby na ich działkach były prowadzone badania. Mogą to zrobić do 19 września. Dopiero po tym terminie będzie okazja do zobaczenia archeologów w Mysłowicach.

– Badania rozpoczną się w październiku, przypuszczam że może to być nawet pod koniec miesiąca października. Dzięki temu, że o tej porze nie mamy do czynienia z wegetacją roślinną, będzie nam o wiele łatwiej wykonać te badania – dodaje Solski.