fot.pixabay

Do 19 grudnia kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie miasta mogą składać swoje oferty na organizację sportu. Mysłowicki magistrat ogłosił otwarty konkurs, w którym wyłonione zostaną podmioty odpowiedzialne za organizację sportu w 2019 roku. Pula środków do podziału, tak jak w poprzednim roku, wynosi 850 tysięcy złotych.

Dotacje są przyznawane na realizację takich zadań jak programy sportowe, uczestnictwo w zawodach, korzystanie z obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego czy stypendia sportowe i wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić najpóźniej ostatniego dnia stycznia przyszłego roku. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzygnięty zostanie przez prezydenta Mysłowic. Pula środków do podziału pomiędzy uczestników konkursu wynosi 850 tysięcy złotych.

Oceniając złożone oferty, pod uwagę brane będą takie kryteria jak m.in. poziom sportowy klubu, liczba osób objętych projektem, udział środków własnych i z innych źródeł czy promocja Mysłowic poprzez sport.

Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta w Mysłowicach.