§1Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego itvm.pl zwanego dalej Portalem przez użytkowników Internetu zwanych dalej Użytkownikiem w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Mysłowicki Ośrodek Kultury w Mysłowicach, ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice.
2. Korzystanie z usług Portalu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Do aktywnego korzystania z możliwości umieszczania komentarzy pod artykułami uprawnieni są wszyscy użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.
4. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji.

 

§2
Warunki korzystania z treści

1. Teksty informacyjne, zdjęcia, infografiki i inne utwory publikowane na Portalu są własnością intelektualną redakcji i podlegają ochronie praw autorskich.
2. Bez uzyskania indywidualnej zgody redakcji Portalu korzystający ze wszystkich materiałów rozpowszechnionych w Portalu, ma prawo wyłącznie do zamieszczania ich w celach informacyjnych w swoim serwisie lub innej formie przekazu medialnego tylko w ograniczonej formie. Każdy przedruk informacji z portalu musi zostać opatrzony komunikatem “Źródło: Telewizja ITVM.pl”

 

§3
Warunki umieszczania komentarzy do publikowanej na Portalu treści

1. Użytkownik ma prawo do umieszczania komentarzy pod artykułami w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.
2. Komentarze może przeglądać każdy, ale własne poglądy wyrażać mogą wyłącznie użytkownicy zarejestrowani na portalu Facebook, ponieważ  za pomocą aplikacji twórców portalu Facebook  mogą być dodawane komentarze.
3. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Użytkownika. Poszczególne wypowiedzi są prywatnymi opiniami Użytkownika Portalu.
4. Użytkownik zamieszczający opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa osób lub podmiotów albo naruszające zasady współżycia społecznego, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Dodatkowo wszelkie wulgarne i obraźliwe komentarze będą usuwane przez redakcję portalu.
5. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo usuwania treści wulgarnych i obraźliwych bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał takiego wpisu. Usuwane będą także komentarze, w których:
1. podano dane personalne osób trzecich i/lub ich dane kontaktowe,
2. obrażane są osoby publiczne, osoby uczestniczące w dyskusji lub inne osoby,
3. użyto zostały słowa powszechnie uznane za wulgarne i obraźliwe,
4. treść wpisu wzywa do nienawiści na tle religijnym, rasowym, światopoglądowym i wyznaniowym,
5. propagujące przemoc, alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające,
6. treści o charakterze ogłoszeniowym lub reklamowo-promocyjnym,
7. zawarte są informacje o znamionach pomówień i niesprawdzonych zarzutów w stosunku do osób trzecich,
8. przyczyniające się do łamania praw autorskich,
9. treść została powielona wielokrotnie (spam).
6. Wszelkie uwagi skierowane do portalu (opinie, zgłoszenie nadużycia i naruszenia Regulaminu, sugestie, wątpliwości, pytania i należy wysyłać na adres: redakcja@itvm.pl.

 

§4
Postanowienia końcowe

1. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu. Obowiązująca jest zawsze najnowsza wersja Regulaminu.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.