Regulamin portalu ITVM

§1Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego itvm.pl zwanego dalej Portalem przez użytkowników Internetu zwanych dalej Użytkownikiem w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Mysłowicki Ośrodek Kultury w Mysłowicach, ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice.
2. Korzystanie z usług Portalu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Do aktywnego korzystania z możliwości umieszczania komentarzy pod artykułami uprawnieni są wszyscy użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.
4. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji.

 

§2
Warunki korzystania z treści

1. Teksty informacyjne, zdjęcia, infografiki i inne utwory publikowane na Portalu są własnością intelektualną redakcji i podlegają ochronie praw autorskich.
2. Bez uzyskania indywidualnej zgody redakcji Portalu korzystający ze wszystkich materiałów rozpowszechnionych w Portalu, ma prawo wyłącznie do zamieszczania ich w celach informacyjnych w swoim serwisie lub innej formie przekazu medialnego tylko w ograniczonej formie. Każdy przedruk informacji z portalu musi zostać opatrzony komunikatem “Źródło: Telewizja ITVM.pl”

 

§3
Warunki umieszczania komentarzy do publikowanej na Portalu treści

1. Użytkownik ma prawo do umieszczania komentarzy pod artykułami w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.
2. Komentarze może przeglądać każdy, ale własne poglądy wyrażać mogą wyłącznie użytkownicy zarejestrowani na portalu Facebook, ponieważ  za pomocą aplikacji twórców portalu Facebook  mogą być dodawane komentarze.
3. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Użytkownika. Poszczególne wypowiedzi są prywatnymi opiniami Użytkownika Portalu.
4. Użytkownik zamieszczający opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa osób lub podmiotów albo naruszające zasady współżycia społecznego, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Dodatkowo wszelkie wulgarne i obraźliwe komentarze będą usuwane przez redakcję portalu.
5. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo usuwania treści wulgarnych i obraźliwych bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał takiego wpisu. Usuwane będą także komentarze, w których:
1. podano dane personalne osób trzecich i/lub ich dane kontaktowe,
2. obrażane są osoby publiczne, osoby uczestniczące w dyskusji lub inne osoby,
3. użyto zostały słowa powszechnie uznane za wulgarne i obraźliwe,
4. treść wpisu wzywa do nienawiści na tle religijnym, rasowym, światopoglądowym i wyznaniowym,
5. propagujące przemoc, alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające,
6. treści o charakterze ogłoszeniowym lub reklamowo-promocyjnym,
7. zawarte są informacje o znamionach pomówień i niesprawdzonych zarzutów w stosunku do osób trzecich,
8. przyczyniające się do łamania praw autorskich,
9. treść została powielona wielokrotnie (spam).
6. Wszelkie uwagi skierowane do portalu (opinie, zgłoszenie nadużycia i naruszenia Regulaminu, sugestie, wątpliwości, pytania i należy wysyłać na adres: redakcja@itvm.pl.

 

§4
Postanowienia końcowe

1. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu. Obowiązująca jest zawsze najnowsza wersja Regulaminu.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.

 

Polityka ochrony prywatności portalu itvm.pl

Polityka ochrony prywatności określa zasady ochrony przez itvm.pl (dalej jako „Serwis” lub „itvm.pl”) danych osobowych oraz innych danych przetwarzanych przez Serwis, a także zasady udostępniania, modyfikacji i usuwania tych danych.

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Serwis itvm.pl podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Serwis itvm.pl dokłada wszelkich starań, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Serwis.
 3. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z użyciem protokołu SSL. Dodatkowo Portal chroni przetwarzane dane przed nieupoważnionym dostępem oraz nie udostępnia danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody posiadacza danych.
 4. Dostęp pracowników Serwisu do przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, koniecznego do właściwego zarządzania Serwisem.
 5. Administratorem danych jest Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice, NIP: 2220891551
 6. Dane przetwarzane przez Serwis są podawane przez Użytkowników dobrowolnie. Użytkownicy są świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą korzystanie z usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych oraz ich sprostowania lub modyfikacji. Aby wykonać to prawo Użytkownik powinien wysłać prośbę o zmianę lub usunięcie danych do Administratora.
 7. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dane Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. Na żądanie Użytkownika, przesłane do Administratora dane osobowe mogą zostać usunięte z Serwisu. Itvm.pl może jednak odmówić usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.
 9. Serwis pl korzysta z tzw. plików „cookies” (niewielkich plików instalujących się na twardym dysku komputera). Pliki te są używane w celach dostosowania portalu do potrzeb Użytkowników oraz celach statystycznych. Użytkownik może zablokować dostęp plików „cookies” poprzez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, może to jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcji Serwisu. Większość plików „cookies” jest usuwana z twardego dysku komputera automatycznie, po wylogowaniu się z Serwisu.
 10. Serwis zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, w celu diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzenia danych statystycznych, administrowania i udoskonalania Serwisu.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Ochrony Prywatności. Wersją obowiązującą Polityki Ochrony Prywatności, jest zawsze wersja udostępniona za pośrednictwem Serwisu.