13 października Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza w Mysłowicach obchodziła uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczysty apel odbył się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Na początku głos zabrał Samorząd Uczniowski, który przywitał wszystkich gości. Po odśpiewaniu hymnu szkoły, głos zabrała dyrektor Małgorzata Matyszczak. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości jak i samej dyrektor. Były kwiaty, pamiątkowe upominki, dyplomy i słowa uznania w stosunku do dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym m.in. przez rodziców uczniów.