Jakie rodzaje macew można znaleźć na żydowskim cmentarzu w Mysłowicach i co kryją wyryte na nich, hebrajskie inskrypcje? O tym, a także o efektach dotychczasowej inwentaryzacji oraz ogromie pracy, jaki czeka jeszcze konserwatorów, mysłowiczanie posłuchali na kolejnym Muzealnym Czwartku.

Marcowe spotkanie w muzeum upłynęło pod hasłem “Historia zapisana w kamieniu”. 124. Muzealny Czwartek był okazją do wysłuchania prelekcji Sławomira Pastuszki, doktoranta na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w instytucie judaistyki. Prezentacja fotografii oraz wykład odkryły przed zainteresowanymi wiele ciekawych kwestii na temat przeszłości cmentarza, tradycji ówczesnych żydów i tajemnic, jakie po dziś dzień kryje nekropolia przy ul. Stawowej, w dzielnicy Piasek.

Głównym tematem spotkania były prace i przemiany, jakie zachodzą terenie cmentarza. Wydarzenie było także okazją, którą Mysłowickie Towarzystwo Historyczne im. Jacoba Lustiga (MTHJL) wykorzystało by przyznać tytuł honorowego członka – posłowi na Sejm RP Wojciechowi Królowi, zapowiedziano również wizytę potomków rodziny Jakoba Lustiga z Mysłowic, której to zostanie poświęcony jeden z przyszłych Muzealnych Czwartków.