Plakat promujący wydarzenie

Pracownia autorska Ekspresja Barbary Kuli i Hanna Maciejewska zapraszają na plener malarsko-rzeźbiarski pod hasłem „Zaczarowany dwór – piękno, które mijasz” w XIX-wiecznym zespole dworskim w Kopciowicach.

Pierwsze wzmianki o tym miejscu, jako wsi rycerskiej, sięgają 1445 r., a historia jego właścicieli jest bardzo zawiła. Dwór często zmieniał posiadaczy, a legenda o jednym z nich, hrabim Arco von Graffie, opowiadana jest chełmskim dzieciom po dziś dzień.

Jeśli chodzi o skład dworu, to, niestety, z czasem się on zmniejszał. Źródła historyczne wskazują, że w 1865 r. w skład posiadłości wchodził zamek szlachecki, park, ogród kwiatowy, oranżeria, folwark i browar. Obecnie zachował się tylko park, dwór, spichlerz, stodoła i obora.

Przechadzając się po posiadłości, można odnieść wrażenie, że magia tego miejsca kryje się jeszcze między cegłami, w starych drzewach, wśród treli ptaków i w ruchach w tak licznie przechadzających się tam zwierząt hodowlanych. Baczne oko artysty z pewnością będzie w stanie zaobserwować tę magię i pociągnięciami pędzla czy ruchami dłuta przelać ją w swoje dzieło.

Impreza ma charakter całkowicie społeczny i nie przynosi organizatorkom żadnych korzyści. Do udziału w plenerze zaproszeni są wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Mile widziane są stowarzyszenia oraz kluby artystów nieprofesjonalnych, choć nie jest to warunkiem.

Celem pleneru jest współpraca i integracja społeczna osób uzdolnionych artystycznie z różnych grup wiekowych, rozbudzenie zmysłu obserwacji i uwrażliwienie na piękno otoczenia, historię lokalną miejscowości, upowszechnianie kultury i rozbudzenie akcji obywatelskich mieszkańców oraz naszych bliższych i dalszych sąsiadów, a także promocja gminy Chełm Śląski.

Regulamin pleneru znajdziecie tutaj, natomiast tu dostępna jest karta zgłoszeniowa. Więcej informacji na Facebooku.

Tekst: Barbara Kula i Hanna Maciejewska