fot.mat.org

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 11 października w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbył się cykl wydarzeń kulturalnych pod wspólnym tytułem „Strażacka Niepodległa 1918”.

Nadrzędnym celem organizatorów, prelegentów oraz zgromadzonych gości było utrwalenie w powszechnej świadomości udziału strażaków w tak doniosłym fakcie historycznym, jakim było odrodzenie Polski. Wśród przybyłych znaleźli się m.in.: Czesław Ryszka – senator RP i Edward Lasok – Prezydent Miasta Mysłowice, ponadto środowisko strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także muzealników i pasjonatów historii pożarnictwa, na czele z Dyrektorem CMP – st. bryg. mgr inż. Pawłem Rochalą – pomysłodawcą cyklu.

Pierwszym wydarzeniem była konferencja naukowa pod tym samym tytułem. Referaty wygłosiło kilku uznanych historyków, w tym: prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, dr hab. Urszula Oettingen, dr Zdzisław Kościański, dr Wacław Szczepanik, dr hab. Marcin Fic, a także pracownicy naukowi CMP: Dariusz Falecki, Paweł Gąsiorczyk, Hubert Koler, Anita Wawrzyńska i Danuta Janakiewicz oraz Piotr Żądełek z Muzeum Miasta Mysłowice, a także Andrzej Delijewski.W odstępach pomiędzy referatami orkiestra KWK Mysłowice-Wesoła grała pieśni patriotyczne.

Podczas konferencji miało miejsce otwarcie wystawy „Strażacka Niepodległa 1918”, prezentującej drogę i wkład strażaków w odzyskanie niepodległości. Ekspozycja omawia wydarzenia w trzech zaborach rosyjskim, austriackim i pruskim. Ekspozycja omawia wydarzenia w trzech zaborach rosyjskim, austriackim i pruskim. Zobaczyć można sprzęt strażacki z epoki,militaria ze zbiorów p. Zbigniewa Kościana, którymi strażacy walczyli o niepodległość oraz dokumenty autentyczne ze zbiorów Dariusza Faleckiego. Wystawę otworzył dyrektor CMP poprzez wystrzał z karabinu Mosin.

Tytuł drugiej otworzonej tego dnia wystawy brzmi: „Od czego zaczynali nasi ojcowie. Samochody strażackie produkcji polskiej z II poł. XX w.”. Ekspozycja prezentuje samochody pożarnicze (Star, Jelcz, Żuk, Tarpan, Polonez) oraz sprzęt bojowy (mundury, hełmy, aparaty tlenowe). Ekspozycja prezentuje samochody pożarnicze (Star, Jelcz, Żuk, Tarpan, Polonez) oraz sprzęt bojowy (mundury, hełmy, aparaty tlenowe). Wystawa znajduje się w wiacie garażowej, specjalnie do tego dostosowanej. Dla wielu zwiedzających będzie sentymentalną podróżą w czasy nie tak odległe, ale miłe każdemu, z uwagi na rodzimy charakter produkcji tego sprzętu.

Trzecia wystawa zainaugurowana podczas „Strażackiej Niepodległej” nosi tytuł „Wojsko Polskie na przestrzeni dziejów, czyli Mężczyzna dojrzewa do wieku 6-ciu lat, a potem to już tylko rośnie”. Jej autorem jest Grzegorz Kamiński – nauczyciel historii, posiadacz ok. 3 tys. żołnierzyków. Na ekspozycji zobaczyć można m.in. inscenizację bitwy pod Grunwaldem, szarże husarii pod Wiedniem, żołnierzy z okresu Legionów Polskich, powstańców śląskich i wiele innych. Z kronikarskiego obowiązku należy wspomnieć o wystawie rysunków pt. „Polonia” Artura Grottgera towarzyszącej wydarzeniu. Wstęp na wszystkie wystawy zawierania się w cenie biletu do CMP.